ODRŽAN TRENING ZA RAD SA OSETLJIVIM GRUPAMA

29-10-2012 12:40 od Jelena Milosavljević

U Beogradu je od 26. do 28.oktobra održan kurs na temu ''Rad sa osetljivim grupama i principi nediskriminacije za lokalne koordinatore/ke Kancelarija za mlade''. Trodnevnom kursu su prisustvovali 21 koordinator/ke iz gradova i opština širom Srbije,a među njima je bio i koordinator naše lokalne kancelarije.

            Kurs je imao za cilj osnaživanje lokalnih koordinatora za mlade u radu sa mladima iz osetljivih grupa. Nakon prvog modula-održanog u junu mesecu, a koji se više odnosio na osnovna znanja i koncepte o nediskriminaciji i pojedinim osetljivim grupama, trenutnom stanju u terminologiji, ovaj drugi modul je bio više okrenut praktičnim primenama ovih principa u radu Kancelarija za mlade, lokalnim akcionim planovima, projektima i inicijativama, senzibilizaciji okoline za probleme mladih iz osetljivih grupa i reakcije u slučajevima diskriminacije.

            Celokupan program je razvijen u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, Misije OEBS u Srbiji i Beogradskog centra za ljudska prava, i u skladu sa Smernicama za standarde rada Kancelarija za mlade i kompetencija koordinatora. 

K.Z.M.

Natrag

Back Top