U KRUPNJU VANREDNA SITUACIJA ZBOG POPLAVA

28-05-2012 12:09 od Jelena Milosavljević

Na teritoriji opštine Krupanj proglašena je vanredna situacija 25.05.2012. godine zbog ugroženosti poplavama, klizištima, odronima, snadbevanja pijaćom vodom, oštećenja putne mreže i drugih opasnosti i šteta koje ugrožavaju normalan život, materijalna dobra i životnu sredinu.

  Usled velikih padavina u proteklih pet dana, na teritoriji opštine Krupanj od bujičnih voda došlo je do izlivanja reka na nebranjenim delovima teritorija i njivama. Po proglašavanju vanredne situacije Komisija za procenu štete od elementarnih nepogoda Opštine Krupanj zajedno sa članovima štaba, izvršila je obilazak teritorije opštine Krupanj i uvid u stanje nastalih šteta, rizika i opasnosti od daljih šteta i potreba hitnih i interventnih mera.

   Prema preliminarnoj proceni štete od strane Komisije koju je usvojio štab za vanredne situacije na sednici održanoj 26.05.2012. godine, šteta na teritoriji opštine Krupanj nastale usled obilnih padavina kiše u poslednjih pet dana su, štete na poljoprivrednim kulturama i odnetom poljoprivrednom zemljištu 106.000.000,00 dinara,štete na rečnim koritima (bez voda I reda- reka Jadar i Likodra) 50.000.000,00 dinara, šteta na opštinskim putevima 25.000.000,00 dinara, štete na objektima vodovodne infrastrukture 2.000.000,00  dinara                

- Ukupna šteta na teritoriji opštine Krupanj  iznosi 183.000.000,00 dinara. U ovoj proceni nisu sadržani štete na stambenim objektima( pet objekata ugroženo klizištima, 20 objekata poplavljeno), pomoćnim objektima, poslovnim objektima, objektima EPS-a, klizištima na poljoprivrednom zemljištu, na državnom putu II reda (R127) Zavlaka-Krupanj-Korenita ( četiri izuzetno kritične lokacije) kao i druge direktne i indirektne štete-  izjavio je ispred opštinskog štaba za vanredne situacije, gospodin Pavle Živanović.     

                                                                                                                                              S.M.           

Natrag

Back Top