PAŽNJA SAD

08-06-2012 12:41 od Jelena Milosavljević

U Krupnju je 8.juna 2012.godine održana akcija „Bezbednost dece u saobraćaju“ -edukativna kampanja „Pažnja sad“ koju je sprovelo ekološko-biciklističko udruženje  „Ekobajk“ iz Krupnja, zajedno sa Agencijom za bezbednost saobraćaja.

    Radi podizanja nivoa bezbednosti za decu u saobraćaju, Agencija za bezbednost  saobraćaja organizuje edukativnu kampanju „Pažnja sad“  širom Srbije, a zahvaljujući ekološko-biciklističkom udruženju  „Ekobajk“ iz Krupnja ova akcija je održana i u našoj opštini.

  Kampanja je prvenstveno namenjena školskoj deci nižih razreda osnovne škole i predškolcima, jer deca tog uzrasta još nemaju veštine i sposobnosti za bezbedno ponašanje u saobraćaju i predstavljaju jednu od „najranjivijih kategorija učesnika u saobraćaju“.

  - Kampanja za veću bezbednost dece u saobraćaju "Pažnja sad", ima za cilj da poveća bezbednost dece u saobraćaju i da ih obuči, kao i roditelje i učitelje, kako bi se smanjilo stradanje i opasne situacije u saobraćaju svele na minimum- istakao je predsednik udruženja „Ekobajk“ Dušan Žugić.

  Na manifestaciji na kojoj su učestvovala deca iz predškolske utanove, osnovne škole i članovima Ekobajka, održan je „ prvi čas“ iz bezbednosti saobraćaja, gde su se deca upoznala sa  maskotom i promoterom kampanje-Pažljivkom, kao i sa osnovnim saobraćajnim znakovima i postupkom pravilnog prelaženja preko ulice.

                                                                                   S.M.

Natrag

Back Top