ЈАВНИ УВИД

15-04-2022 12:18 od Moderator

ЈАВНИ УВИД у Нацрт просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације на животну средину одржаће се од 15. АПРИЛА ДО 14. МАЈА 2022. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА сваког радног дана у зградама јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина града Београда и градова Ваљево и Лозница, градских општина Чукарица, Барајево, Лазаревац и Обреновац и општина Лајковац, Мионица, Уб, Осечина, Крупањ и Пожега, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs)

У прилогу је текстуални део и прегледна карта, а комплетан графички део можете преузети и видети на  сајту министарства: https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-uvid-u-prostorni-plan-podruchja-posebne-namene-razvodnog-gasovoda-rg-13-beograd

Natrag

Back Top