ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

21-04-2022 05:36 od Moderator

Подсећамо Вас да су, у складу са Законом о фискализацији, сви обвезници фискализације у обавези да најкасније до 30. априла 2022, године пређу на нови модел фискализације, који подразумева употребу новог хардверског или софтверског решења. У складу са тим, потребно је да почев од 1. маја 2022. године, обвезници издају нове фискалне рачуне са OR кодом, како би наставили да раде у складу са Законом о фискализацији. У супротном, обвезници ће бити подложни казненим мерама, а у складу са Законом.

Обвезници фискализације су у обавези да најпре путем портала Пореске управе еПорези пријаве локације пословног простора и пословних просторија, а затим је потребно да преко електронског сервиса за фискализацију, ауторизоване особе траже израду безбедносних елемената за одређени ПИБ и одређени пословни простор који су пријавили. Важно је да обвезник наручи безбедносни елемент када је спреман за ефискализацију, односно када зна који фискални уређај ће користити. Када је реч о фискалним уређајима, Пореска управа је до сада одобрила 423 елемената електронског фискалног уређаја, а на адреси httns://www.purs.»ov.rs/nskalizaciia/eFiskalizaciia/rcL;istar-odobrenih-elemenata- efii.html се налази списак елемената и произвођача, како би се обвезници одлучили који фискални уређај ће користити.

Позивамо Вас да, уколико сте обвезник фискализације, у најкраћем року испуните своју законску обавезу, а с обзиром на то да је остало мало времена до обавезног преласка на нови модел е-фискализације.


Natrag

Back Top