РАСПИСАНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ КОЈЕ ЗАЈЕДНИЧКИ СУФИНАНСИРА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА КРУПАЊ

13-05-2022 12:38 od Moderator

Национална служба за запошљавање-филијала Лозница у сарадњи са општином Крупањ расписује јавни позив за реализацију мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим планом запошљавања општине Крупањ за 2022.годину. Почев од 13.05.2022.године расписано је пет јавних позива за послодавце и незапослена лица и то:

1. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2022. ГОДИНИ.

2. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ .

3. ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ.

4. ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2022. ГОДИНИ.

5. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2022. ГОДИНИ.

Текстови јавних позива и остали Образци-пријаве могу се скинути са сајта Националне службе www.nsz.gov.rs, са сајта општине Крупањ www.krupanj.org.rs, или добити у филијали Лозница-испостава Крупањ. Пријаве се подносе филијали Лозница-испостава Крупањ непосредно или путем поште.

Јавни конкурси су отворени од 13.05.2022. године и трају у зависности од порграма, за програме под 1.и 2-јавне радове до 31.маја 2022.год., за 3.-самозапошљавање до 06.06.2022.године, а за програме под 4.-новозапошљавање и 5.-стручна пракса до 31.08.2022.године.

Све додатне информације могу се добити у филијали Лозница и испостави Крупањ на број телефона 015/879-717, 015/581-132.Natrag

Back Top