РАНИ ЈАВНИ УВИД

03-06-2022 09:14 od Moderator

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

Плана детаљне регулације

„туристичко-угоститељски комплекс Мачков камен

у општини Крупањ“

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 03. до 17. јуна 2022. године у просторијама Општинске управе општине Крупањ са седиштем у Крупњу улица М.Тита бр. 2 у канцеларији бр. 29. сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова, као и преко интернет странице oпштинског сајта www.krupanj.org.rs

Носилац израде овог плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине и конкретним ефектима планирања.

Заинтересована правна и физичка лица могу у току трајања раног јавног увида закључно са 17. јуном 2022. године, доставити примедбе и сугестије у писаној форми Општинској управи Крупањ - Одсек за спровођење обједињене процедуре, планирање и изградњу преко писарнице Општине Крупањ, ул. М.Тита бр.2.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планског документа могу утицати на планска решења.

Natrag

Back Top