Одржава се први Партнерски форум на изради Плана развоја Општине Крупањ

31-10-2022 11:28 od Moderator

Израда Плана развоја се спроводи у оквиру Програма „EU Exchange 6 - Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији“ који финансира Европска унија, а уз стручну подршку Сталне конференције градова и општина – Савез градова и општина Србије, као имплементационог партнера Програма  „EU Exchange 6. Овај процес ће у општини водити Координациони тим састављен од представника локалне самоуправе, али ће током процеса значајну улогу имати остали учесници из наше средине, окупљени у Партнерски форум

Партнерски форум је, као пример добре праксе широког укључивања заинтересованих страна у процес планирања и добар инструмент за консултације и стварање партнерства, замишљен да буде консултативно тело за потребе припреме и праћења спровођења дугорочних планских докумената, као што је План развоја јединица локалних самоуправа. Ово тело пружа могућност окупљања и укључивања представника локалне заједнице, приватног и цивилног сектора у рад Тематских радних група. Партнерски форум, овако замишљен, има значајну улогу у спровођењу процеса консултација током израде Плана развоја, али и касније у спровођењу.

Циљ је да се у израду овог највишег документа развојног планирања општине укључи што шири круг представника локалне заједнице (привреде, јавних институција, цивилног сектора, грађана) како би се заједно и што боље сагледала тренутна ситуација, али и дефинисали приоритети развоја општине.

Позивамо вас на први састанак Партнерског форума заказан за 2. новембар 2022.године, са почетком у 11 часова у скупштинској сали општине, ул.Маршала Тита 2 у Крупњу.

 

Natrag

Back Top