Иновациони ваучери - нова услуга за мала и средња предузећа

10-01-2018 09:15 od Moderator

Фонд за иновациону делатност покренуо је у оквиру Програма трансфера технологија нову услугу намењену малим и средњим предузећима (МСП) – иновациони ваучери. Иновациони ваучери представљају једноставан финансијски подстицај који омогућава малим и средњим предузећима да, користећи услуге научноистраживачког сектора, подигну ниво иновативности својих производа и постану конкурентнији на тржишту.

Дизајн и процедуре за имплементацију Програма иновационих ваучера су припремљене у оквиру пројекта „Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологије“ који се финансира из ИПА средстава ЕУ за 2013 а којим администрира Светска банка, а средства за реализацију Програма обезбеђена су из буџета Владе Републике Србије са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја кроз „Пројекат унапређења конкурентности и запошљавања“ (споразум о зајму Републике Србије са Светском банком).

Ко може да се пријави: Микро, мала и средња предузећа са већинским приватним власништвом, основана у складу са тренутно важећим српским законом о привредним друштвима, регистрована у Агенцији за привредне регистре и са седиштем у Србији.

Иновациони ваучер може да се искористи за трансфер научних, технолошких или иновативних услуга које су нове за предузеће или за решавање техничког/технолошког проблема које предузеће одреди као услугу од стране јавних научноистраживачких организација (универзитета, факултета, истраживачких завода, иновационих центара и других јавних установе за истраживање и развој у Србији) и то за:

·       Развој нових или побољшање постојећих производа (у односу на функције и квалитет), процеса, или услуга;

·       Доказ концепта;

·       Студија изводљивости;

·       Производња лабораторијског прототипа;

·       Израда демонстрационог прототипа;

·       Различити видови испитивања (у лабораторији, у пилот постројењу);

·       Верификација технологије;

·       Верификација нових или побољшаних производа, процеса или услуга;

·       Саветодавне услуге у вези са иновационом делатношћу;

·       Развој и увођење посебног софтвера за производ или процес (у оквиру развоја производа);

·       Специфичне обуке у вези са развојем технолошких решења (за ове сврхе може се користити највише 20% вредности иновационог ваучера).

 Висина средстава: Максимални износ који ће се одобравати по иновационом ваучеру је до 800.000 динара, при чему се иновационим ваучером покрива се до 80% укупних трошкова услуге (не укључујући порез на додату вредност).

Једном подносиоцу пријаве у току овог јавног позива могу бити одобрена највише два иновациона ваучера, у максималном износу од 1.200.000 динара.

Укупно обезбеђена средства за шему иновационих ваучера: 24.000.000 динара.

Пријава за иновационе ваучере:

·       Јавни позив je отворен од 21. децембра 2017. године до 21. маја 2018. године, односно све док опредељена средстава не буду утрошена.

·       Иновациони ваучери ће се додељивати по редоследу пристиглих пријава, почевши од дана објављивања јавног позива

·       Фонд доноси одлуку о додели иновационог ваучера у року од седам радних дана од дана достављања пријаве.

·        Пријава се подноси путем портала за пријављивање: www.inovacionifond.rs/Vouchers и сви детаљи налазе се у Приручнику доступним на www.inovacionifond.rs/program-inovacionih-vaucera-o-programu.

Контакт: ivauceri@inovacionifond.rs

Више информација можете видети у материјалу у прилогу.

Уколико познајете представнике малих и средњих предузећа којима би ово могло бити интересантно , молим Вас да проследите ову информацију на њихов емаил.Наша база података није потупна , па Вас зато молим да нам помогнете у промоцији ове могућности за коришћење иновационог ваучера за мала и средња предузећа.

Natrag

Back Top