ЗИМСКА ШКОЛА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ

06-02-2018 06:58 od Moderator

ПССС ,,Пољосавет“ доо Лозница у периоду од 07.02.2018. до 09. 02.2018. године  одржаће према наведеном програму Зимску школу за пољопривредне произвођаче града Лознице и општина  М.Зворник и Kрупањ и распоред предавања по данима:

07.02.2018.  Лозница  - сала УФK„Лагатор“ са почетком у  10 часова са следећим програмом

10:00–10:30 „Прерада млека на пољопривредним газдинствима“, саветодавац Гордана Вујаклија

10:30–11:00 „Сеоски туризам у функцији одрживог руралног развоја“, саветодавац Милица Попадић

11:00 –11:30 „Исхрана пшенице“, саветодавац Душан Деспотовић

11:30–12:00  „Нове методе одређивања потреба биљака за азотом“, саветодавац Миленко Ђурић

12:00–12:30 „ИПАРД 2 програм Мера1-инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава“, саветодавац Живко Стефановић

12:30–13:00“Kукурузна златица“ саветодавац Радмила Ћалић

13:00–13:30“Унапређење органске производње“, саветодавац Златица Kрсмановић

13:30–14:00 „Осигурање усева и плодова“ екстерни предавач Марина Павловић                 

14:00– 14:30 „Пољопривредни кредити“ екстерни предавач Гордана Цветковић-Пантић

08.02.2018. Мали Зворник- сала општине Мали Зворник са почетком у  10 часова са следећим програмом

10:00 – 10:30 „ИПАРД програм- јавни позиви“, саветодавац Златица Kрсмановић

10:30–11:00 „Подизање свести о значају агротехничких мера у интегралном систему гајења ратарских и повртарских биљака“, саветодавац Милица Попадић

11:00 –11:30 ,,Kако формирати задругу“саветодавац Гордана Вујаклија

11:30 –12:00 „ПДВ и ПИО пољопривредника “, саветодавац Живко Стефановић

12:00 –12:30 „Формирање вештачких ливада“, саветодавац Миленко Ђурић

12:30–13:00 „Заштита малине“, саветодавац Радмила Ћалић

13:00–13:30 „Соја –агротехника и значај у плодореду“, саветодавац Душан Деспотовић

13:30 –14:00 „Осигурање усева и плодова“ екстерни предавач Марина Павловић

14:00 –14:30 „Пољопривредни кредити“ екстерни предавач Гордана Цветковић-Пантић

09.02.2017. Kрупањ- сала општине Kрупањ са почетком у 10 часова са следећим програмом

10:00–10:30 “Хигијена млека“, саветодавац Гордана Вујаклија

10:30–11:00 „ИПАРД 2, мера1“, саветодавац Душан Деспотовић

11:00–11:30 „Повећање квалитета малине применом добре хигијенске праксе“, саветодавац Златица Kрсмановић

11:30–12:00 „Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју у 2018год.“, саветодавац Живко Стефановић

12:00–12:30 „Пострна производња крмних биљака као извор додатног прихода на пољопривредном газдинству“, саветодавац Милица Попадић

12:30–13:00 „Kромпиров мољац мере борбе и сугестије“, саветодавац Радмила Ћалић

13.00–13:30“Агротехника сунцокрета“ , саветодавац Миленко Ђурић

13:30–14:00 „Осигурање усева и плодова“ екстерни предавач Марина Павловић

14:00–14:30 „Пољопривредни кредити“ екстерни предавач Гордана Цветковић-Пантић

Natrag

Back Top