Обавештење за спортске организације

09-08-2018 12:00 od Moderator

Спортски савез општине Крупањ обавештава организације у области спорта да предлоге својих годишњих програма за 2019.годину доставе Спортском савезу општине Крупањ, ул. Радничка 2 (Хала спортова), најкасније до понедељка 20.08.201. године.

Предлоге  програма доставити на прописаном апликационом формулару ( који се налази у прилогу обавештења ) у три примерка и у електронској форми ( ssokrupanj@gmail.com ).Предлог програма треба да прати Пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и предложеном програму (назив, временско трајање, циљеви програма, финансијски износ тражених средстава, итд).Уз апликациони формулар је неопходно доставити потврду о чланству у надлежном гранском савезу.

Natrag

Back Top