Траже се предлози кандидата за доделу општинских награда.

09-08-2018 12:54 od Moderator

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КРУПАЊ

Скупштина општине Крупањ

-Одбор за доделу јавних признања

I Број: 17-1/2018

06.08.2017. године

К р у п а њ                                                                            

 

 

ПРЕДМЕТ: Траже се предлози кандидата за доделу општинских награда.

 

 

На свечаној седници Скупштине општине Крупањ која ће се одржати у септембру 2018. године, а поводом Дана општине Крупањ, додељиваће се општинске награде.

 

У смислу Одлуке о општинским наградама („Службени лист општине Крупањ“, бр. 9/99 и 17/05), општинске награде су установљене као израз јавног и посебног друштвеног признања појединцима, предузећима, установама, удружењима грађана, спортским клубовима, организацијама и заједницама у општини Крупањ и ван ње.

 

Основни критеријум за доделу награда су изузетна достигнућа и постигнути видни резултати који доприносе бржем, успешнијем и хуманијем развоју општине Крупањ у области привреде, науке, културе, просвете, здравствене и социјалне заштите, спорта, уметности и у другим областима друштвеног живота од интереса за општину Крупањ.

 

Достављајући Вам овај допис, молимо Вас да нам најкасније до 01. септембра 2018. године доставите Ваше предлоге кандидата за добитнике овогодишњих општинских награда како би Одбор за доделу јавних признања Скупштине општине Крупањ размотрио све достављене предлоге и донео Одлуку о додели општинских награда за 2018. годину. Образложене прелоге доставити Одбору за доделу јавних признања Скупштине општине Крупањ.  

 

 

                                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 

                                                                                          Иван Исаиловић с.р

Natrag

Back Top