САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У КРУПЊУ

01-10-2018 09:04 od Moderator

Национална служба за запошљавање– филијала Лозница организује Сајам запошљавања у Крупњу у петак  05.октобра  2018. године, у периоду од 11-13 часова у згради Библиотекe „Политика“.

На Сајму запошљавања потврђено је присуство 26 послодаваца са понудом од око 50 слободних радних места разних занимања. Највеће потребе послодавци су исказали за следећа занимања: шивачи,руковаоци грађевинских машина,зидари,тесари,обрађивачи  метала,трговци и нк радници.

Филијала Лозница НСЗ већ дужи низ година организује сајмове запошљавања при чему активно учествује у процесу посредовања при запошљавању и препознавања изазова и потреба на локалном тржишту рада. Такође, желимо да на једном месту створимо прилику за остваривање заједничке сарадње кључних државних и локалних институција и приватног сектора у циљу смањења незапослености која је заједнички проблем у нашој општини.

Пожељно је да незапослена лица на сајам понесу радну биографију у више примерака.

Natrag

Back Top