ЈАВНИ ПОЗИВ ГРАЂАНИМА ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА – ЈУН 2019.године

11-06-2019 12:08 od Moderator

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 15. ЗАКОНА О ОБНОВИ НАКОН ЕЛЕМЕНТАРНЕ И ДРУГЕ НЕПОГОДЕ („Службени гласник РС“ број 112/2015), ОДЛУКЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ОДЛУКЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ПОЗИВАМО ГРАЂАНЕ ОПШТИНЕ КРУПАЊ ДА ПРИЈАВЕ МАТЕРИЈАНУ ШТЕТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА КОЈЕ СУ ЈУНА 2019.године ЗАХВАТИЛЕ ОПШТИНУ КРУПАЊ, ШТО ПРЕ А НАЈКАСНИЈЕ ДО 15. ЈУЛА 2019.године, КАКО БИ КОМИСИЈА ИЗВРШИЛА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ.

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ НА ГРАЂЕВИНСКИМ ОБЈЕКТИМА, ПОЉОПРИВРЕДНИМ КУЛТУРАМА И ЗЕМЉИШТУ СЕ ПОДНОСИ У ПИСАНОЈ ФОРМИ ПРЕКО  ПИСАРНИЦЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КРУПАЊ.

 ПОТРЕБНЕ ЗАХТЕВЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА ЗВАНИЧНОМ САЈТУ ОПШТИНЕ КРУПАЊ www.krupanj.org. ИЛИ ПИСАРНИЦИ.

УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА  ДОСТАВЉАЈУ БИЉНУ СТРУКТУРУ И ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ИЗ УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР.

Natrag

Back Top