ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ

02-08-2019 06:41 od Moderator

Огворени састанак поводом  нацрта II Ребаланса Одлуке о буџету општине Крупањ за 2019. годину, одржаће се дана 16.08.2019. године у 12:00 часова у великој сали Скупштине општине Крупањ.

На предлог Радне групе за израду Локалног антикорупцијског плана општине Крупањ (ЛАП), отворени састанак поводом нацрта Локалног антикорупцијског плана општине Крупањ (ЛАП-а) одржаће се дана 16.08.2019. године у 13:00 часова у великој сали Скупшгине општине  Крупањ.

Примедбе, предлоге, сугестије и мишљења на нацрг II Ребаланса Одлуке о буџету општине Крупањ за 2019. годину и на нацрт Локалног антикорупцијског плана општине Крупањ (ЛАП-а), правна и физичка лица. органи, удружења и организације могу у периоду од 02.08.2019. године до 16.08.2019. године доставити Општинском већу општине Крупањ преко писарнице Ошитинске  унраве општине Крупањ, поштом на адрссу: Крупањ, ул. Маршала Тита бр. 2 или  на еmail адрссу: krupanjso@ptt.rs, најкасније до дана одржавања јавне расправе.

Нацрти горе наведених аката могу се погледати и преузети на сајту Опшггине Крупањ: www.krupanj.org.rs.

                                                  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КРУПАЊ

Natrag

Back Top