ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

07-08-2019 09:43 od Moderator

Спортски савез општине Крупањ обавештава организације у области спорта да предлоге својих годишњих програма за 2020.годину доставе Спортском савезу општине Крупањ, ул. Радничка 2 (Хала спортова),најкасније до понедељка 19.08.2019. године.

Предлоге програма доставити на прописаном апликационом формулару ( који се налази у прилогу обавештења ) у три примерка и у електронској форми (ssokrupanj@gmail.com).Предлог програма треба да прати Пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и предложеном програму (назив, временско трајање, циљеви програма, финансијски износ тражених средстава, итд).Уз апликациони формулар је неопходно доставити потврду о чланству у надлежном гранском савезу.

Natrag

Back Top