ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОПРАВКУ И РЕНОВИРАЊЕ СТАНОВА И КУЋА

24-10-2019 10:15 od Moderator

Позивају се заинтересована лица да у року од 15 дана од дана објављивања огласа поднесу писмени захтев за доделу новчаних средстава и одговарајуће доказе који су од значаја за утврђивање броја бодова по појединим основама и мерилима. У прилогу  је оглас за доделу новчаних средстава за поправку и реновирање станова и кућа.

Natrag

Back Top