SVI ZA ČISTIJU ŽIVOTNU SREDINU

12-06-2013 14:21 od Jelena Milosavljević

U nameri da se unapredi stanje životne sredine u opštinama Aleksandrovac, Bela Crkva, Krupanj, Kuršumlija i Svilajnac, projekta GIZ IMPACT Nemačke organizacije za međunarodnu sradnju (GIZ) sprovodi u periodu od 7. juna do 7. jula 2013. ispitivanje javnog mnjenja o stavovima i ponašanju  prema životnoj sredini. Glavni partner projekta  GIZ IMPACT je Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Anketiranje koje je započeto u „Srednjoj školi“ u Krupnju, sledece nedelje se nastavlja anketiranjem odbornika Skupštine opštine i zaposlenih u lokalnoj samoupravi i komunalnim preduzećima. Takođe će se sprovesti i obuka zaposlenih u mesnim kancelarijama i mesnim zajednicama, kako bi oni sami mogli da obave anketiranje građana na terenu. Ovo je prilika da građani i građanke opštine Krupanj preuzmu u ruke  sudbinu svoje životne sredine, istaknu najveće probleme i pokažu da li su spremni na promenu ponašanja i navika.

Kako anketa obuhvata i komunalna preduzeća i opštinsku upravu, moćiće da se uporede stavovi dve različite strane, budući da građani  za stanje životne sredine uglavnom okrivljuje nadležne službe i zakone. S druge strane retko polaze od svog ponašanja i mera za unapređenje životne sredine. Prema nezvaničnim podacima 60% građana nije zadovoljna sa situacijom u oblasti zaštite životne sredine, ali se ne uključuje u proces upravljanja otpadom i otpadnim vodama, čekajući da određena akcije u toj oblasti neko drugi inicira.

U poslednjoj etapi anketa će obuhvatiti lokalna preduzeća da bi se utvrdilo koliko oni vode računa o životnoj sredini, kao i nevladine oranizacije, čiji aktivnost može da pokrene promene na lokalu.

Rezultati ankete ukazaće svim stranama koji su to problemi sa kojima se najčešće susreću , da li su građani  i spremni da promene svoje navike kako bi doprineli zdravijoj  životnoj sredini i da li lokalne samouprave zajedno sa privredom i nevladinim sektorom mogu da preduzmu akcije kako bi podstakli građane na veću brigu o svom okruženju. Bitna je  komunikacija između svih zainteresovanih strana , uključivanje medija i prenošenja informacija o stanju životne sredine i kako ona utiče na naše zdravlje. Celokupan projekat obuhvata i izradu plana komunikacije, kao i sprovođenje akcija koje će uključiti i decu školskog i predškolskog uzrasta, kao glavne pokretače promena.

Natrag

Back Top