ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

15-07-2020 10:03 od Moderator

Oпштина Крупањ донела је План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести у циљу заштите безбедности и здравља на раду запослених и других лица која се затекну у радној околини у складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, који је ступио на снагу 11. јула 2020. године.

Узимајући у обзир могућност ширења заразне болести, приликом организовања процеса рада потребно је планирати спровођење превентивних мера и одредити задужења за контролу спровођења што ће обезбедити побољшање стања и виши ниво безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица.

Појава нових ризика изазваних корона вирусом један је од изазова да бригу о здрављу запослених подигнемо на највећи могући ниво. Такође, неопходно је омогућити што једноставнију примену превентивних мера и редовно информисање запослених о свим обавезама, а истовремено редовно пратити ефикасност примене мера и поступати у складу са инструкцијама и препорукама Министарства здравља, Института за јавно здравље и епидемиолога.

У прилогу се налази-План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести у циљу заштите безбедности и здравља на раду запослених и других лица која се затекну у радној околини и Упуство о мерама превенције за CORONA вирус.

 

 


Natrag

Back Top