О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

08-10-2020 12:18 od Moderator

Спортски савез општине Крупањ обавештава организације у области спорта да предлоге својих годишњих програма за 2021.годину доставе Спортском савезу општине Крупањ, ул. Радничка 2 (Спортска хала),најкасније до уторка20.10.2020. године.Предлоге програма доставити на прописаном апликационом формулару ( који се налази у прилогу обавештења ) у три примерка и у електронској форми (ssokrupanj@gmail.com).Предлог програма треба да пратипропратно писмо (у коме се наводе најосновније информације о организацији и предложеном програму-назив, временско трајање, циљеви програма, финансијски износ тражених средстава, итд)  потврда о чланству у надлежном гранском савезу.

Natrag

Back Top