OPŠTINA   KRUPANJ  PARTNER  INVESTITORIMA

 

- broj stanovnika : 20.192

- površina : 342 Km2

- udaljenost od većih gradova : Loznica 28 Km, Šabac i Valjevo po 66 Km

- Osnovne privredne grane : poljoprivreda ( proizvodnja organske hrane, prvenstveno jagodičasto voce, šljiva, krompir, uzgajanje ovaca ), drvna industrija i turizam (sportsko-rekreativni, lovoturizam i izletnički )

- Tehničke prednosti : dobra pokrivenost fiksnom i mobilnom telefonijom, urađen katastar nepokretnosti i digitalizovani katastarski planovi, postoje komunalno opremljene lokacije koje nisu privedene nameni, brza procedure dobijanja u zakup građevinskog zemljišta, tehnički modernizovana lokalna uprava.

 

 

SLOBODNE LOKACIJE U KRUPNJU:

LOKACIJA 1:

 

Korisnik

Namena

Veličina

Komun. opremljenost

Oblik prenosa

Početna cena

Dodatne informacije

Opština Krupanj

Komerc. delatnost

32 ara

Struja, voda, kanalizacija, telefon, pristup sa 3  ulice

Zakup do 99 godina

1.800 eura/aru

- U cenu zakupa uračunate naknade za komunalno opremanje

- Moguća parcelacija

- Zemljište se nalazi u centralnoj gradskoj zoni

 

 

Grafički prikaz položaja parcele br. 1:

Lokacija 2:

 

Korisnik

Namena

Veličina

Komun. opremljenost

Oblik prenosa

Početna cena

Dodatne informacije

Opština Krupanj

Komerc. delatnost

Oko 50 ari

Struja, voda, kanalizacija, telefon, direktan prilaz sa javne površine

Zakup do 99 godina

1.550 eura/aru

- U cenu zakupa uračunate naknade za komunalno opremanje

- Moguća parcelacija

- zemljište se nalazi u gradskoj zoni u blizini centra grada

 

 

Grafički prikaz položaja  parcele br.2:

Lokacija 3

 

Korisnik

Namena

Veličina

Komun. opremljenost

Oblik prenosa

Početna cena

Dodatne informacije

Opština Krupanj

Komerc. Ili privredna delatnost 

Oko 40 ari

Struja, voda,  telefon, pristup sa javne površine (ulice)

Zakup do 99 godina

1.050 eura/aru

- U cenu zakupa uračunate naknade za komunalno opremanje

- Moguća parcelacija

- zemljište je udaljeno od centra grada oko  1 km

 

 

Grafički prikaz lokacije br. 3:

 

                                              

Poziv investitorima  

 

Pored  strateškog planiranja razvoja, prirodnih potencijala, kulturno istorijskog nasleđa i ljudskih kapaciteta opština Krupanj  ima značajne prostore u proizvodnim halama, koje se mogu koristiti za različite  proizvodne programe. Prostor nekada evropske  fabrike  ,,Krupanjke", koja je proizvodila  dvanaest miliona metara tkanine godišnje, danas stoji neiskorišćen i svakim danom sve više  propada. "Krupanjka"  poseduje preko trideset  hiljada kvadratnih metara pokrivenog prostora: u  proizvodnim halama, magacinima, radionicama,  kancelarijama, laboratorijama i ostalim prostorima potrebnim za industrijsku proizvodnju. Poseduje  svoju  toplanu, trafo-stanicu, pogon za prečišćavanje otpadnih voda, pogon za proizvodnju komprimovanog vazduha, sopstveno vodo-snabdevanje, rashladni pogon za klimatizaciju i sistem daljinskog grejanja. Ceo  kompleks  je u očuvanom stanju i za njegovo korišćenje nisu potrebna značajnija ulaganja. Mašinski park za proizvodnju tekstila je takođe u vrlo dobrom stanju i može se uz mala ulaganja odmah koristiti. Može se organizovati i bilo koja druga proizvodnja samo su potrebne druge mašine i odgovarajuća sirovina.

Krupanj ima puno kvalifikovane i kvalitetne  radne snage. Investitori  koji imaju proizvod i tržište  u Krupnju  mogu dobiti najpovoljnije uslove  za svoju proizvodnju. Opština Krupanj ima i određenu sirovinsku bazu kao sto su: voće, povrće, lekovito bilje, mleko, meso, drvo, kamen, razne rude, vodni potencijali i  drugo.

Preradni  kapaciteti  su  to  što Krupanj  nema, a  nužno su mu potrebni. Ulaganja potencijalnih  investitora u te kapacitete bi bila na obostrano zadovoljstvo, i za njih, i za opštinu Krupanj. Opština Krupanj je mesto broj jedan u koje  treba  ulagati.  Pozivamo investiture da dođu da se uvere u našu ponudu i pametno  ulože svoj novac.

 

MOGUĆNOST INVESTIRANJA U OPŠTINI KRUPANJ -> preuzmite dokument u celini