Помоћ и нега у кући за стара лица и особе са инвалидитетом

Opštini Krupanj je krajem 2010. godine odobren ovaj projekat za formiranje službe pomoći i nege u kući za stara lica i OSI a koji se realizacije u ovoj godini za dobijena sredstva od 2.224.600,00 dinara od strane Ministarstva rada i socijalne politike uz učešće opštinei do 500.000 dinara dodatno za potrebe rada službe.

Sa realizacijom projekta se počelo od januara i po projektu prva tri meseca su planirana za sprovođenje svih prethodnih pripremnih aktivnosti do osposobljavanja službe pomoći i nege u kući za pružanje direktnih usluga korisnicima sa kojima se krenulo od marta meseca.

U toku prva dva meseca izabrane su potencijalne kandidatkinje za rad u službi i sprovedena je trodnevna obuka za šesnaest izabranih lica sa NSZ. Svi učesnici su dobili sertifikate o prođenoj obuci na temu,,Psihosocijalni aspekti starenja". Nakon toga izabrane su četiri žene gerontodomaćice, jedna medicinska sestra i rukovodilac službe pomoći u kući. Primljena je jedna više gerontodomaćica, tj po pojektu je planirano tri, a četvrta se finansira iz sredstava opštine Krupanj.

Radilo se i na obezbeđenju prostora za smeštaj službe i rukovodioca u okviru opštinske zgrade gde je jedna kancelarija oslobođena i adaptirana iz sredstava opštine. Nabavljen je po planu projekta kompjuter i štampač za rad službe, kao i sva sredstva za rad, radne kecelje, torbe, aparat za merenje pritiska, prva pomoć, sredstva za higijenu i drugo potrebno.

U kontaktu i dobrom saradnjom sa Centrom za socijalni rad, patronažnom službom Doma zdravlja, Crvenim Krstom, a i predsednicima mesnih zajednica i lokalnim sveštenicima dobili su se podaci o potencijalnim korisnicima usluga pomoći i nege u kući. Angažovani u službi zajedno sa rukovodiocem u početnom periodu rada išli su u obilazak svih potencijalnih korisnika u svim mesnim zajednicama, obavljali razgovore, dobijali informacije i popunjavali zahteve  za ostvarivanje prava na pomoć i negu u kući za svakog ko je bio zainteresovan za pružanje ovih usluga. Svi Zahtevi koji su do sada prikupljeni uz dodatnu dokumentaciju   prosleđivani su Centru za socijalni rad koji donosi Rešenje za ostvarivanje ovih prava.

Napravljen je izbor korisnika i izrađen je plan aktivnosti i krenulo se u direktno pružanje usluga korisnicima i podršku njima i njihovim porodicama kroz razne vidove pomoći u kući i osnovne zdravstvene nege.

U početku usluge su se pružale za 28 korisnika, a kako su se dobijale informacije na terenu o potencijalnim korisnicima, a neki su se i sami javljali, pa se broj korisnika povećavao, a  Centar za socijalni rad je uredno doneo Rešenja o pravu na korišćenje usluge. Za svakog korisnika napravljen je individualni plan.

Veliki broj korisnika nije u mogućnosti da sami dolaze u Dom zdravlja na redovne kontrole krvnog pritiska i kontrolu šećera u krvi, tako da je služba obavila u aprilu i maju kontrolu svih korisnika u njihovom domu.

Finansijska sredstva po projektu se koriste namenski i redovno se šalju ministarstvu rada i socijalne politike narativni i finansijski izveštaji. Planira se ponekad i nabavka paketa za podelu korisnicima iz sredstava projekta koji su sadržali sredstva za higijenu i prehranu.

Služba pomoći i nege u kući za potrebe obilaska korisnika koristi terensko vozilo marke lada niva koje je opština dobila kroz donatorske projekte u prethodne dve godine, tj počev 2009. godine od kada je počelo sprovođenje ovih usluga socijalne zaštite u opštini Krupanj koje su se tada sprovodile preko Centra za socijalni rad. Kako je teritorija opštine Krupanj dosta razuđena i ¾ stanovništva je iz ruralnih mesnih zajednica to je put do najudaljenijih korisnika ponekad otežan i nepristupačan, ali se  uz zalaganje radnica i pešice  dolazi do svakog.

Korisnici usluga su pozitivno prihvatili usluge i žene koje im dolaze u domove te se opština nada da će uspeti i dalje da obezbedi dodatna finansijska sredstva za rad službe pomoći i nege u kući i u narednim godinama.

Ove usluge pomoći i nege u kući za stara lica i osobe sa invaliditetom se realizuju svake godine, a od 2014.godine pružalac usluge se bira javnim izborom, tako da ih sada pruža Udruženje građana ,,Sigurni uz nas,, čije usluge koristi oko 60 korisnika.

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Krupanj

Back Top