Туризам

Turistički potencijali

Opština Krupanj raspolaže jedinstvenim antropogenim i prirodnim vrednostima:

Crkva spomen-kosturnica Sv. Vaznesenja Gospodnjeg u Krupnju (delo arhitekte Momira Korunovića) - zadužbina kralja Petra I Karađorđevića sagrađena 1933. godine. Stara crkva Sv. Vaznesenja Gospodnjeg u Krupnju sagrađena 1842 godine.

Zdanje Doma kulture ''Politika'' monumentalno delo arhitekte Ivana Antića sa 3000 kvadrata upotrebnog prostora, raspolaže pozorišnom dvoranom, galerijom, malom salom,  ateljeom, bibliotekom i kancelarijskim prostorijama.

Dom Kulture
Dom Kulture

Stara apoteka (vila Pere Despića sagrađena 1914. godine) - objekat pod zaštitom države; uz Zadužbinu Nikole Spasića doprinosi ambijentalnoj celini Krupnja ( sa četiri reke, okružen zelenilom i parkovima). Centralni park u Krupnju nalazi se kod ušća dveju reka i glavne gradske raskrsnice i predstavlja centralno mesto na kome su se Rađevci  od davnina okupljali da bi saznali najnovija dešavanja ; u tursko vreme zvao se Megdan (trg). Postoji potreba za njegovim uređenjem (postavljanje spomenika npr. Srpskom junaku i Đorđu Čurčiji), čime bi se značajno podigao nivo turističkog proizvoda u Krupnju.

Sportski tereni (1 otvoreni bazen, sportska hala, 2 fiskulturne sale, 3 fudbalska igrališta sa travnatim terenima u Krupnju i po 1 u Zavlaci i Beloj Crkvi, 1 igralište za mali fudbal sa šljakastim terenom, tereni za košarku, rukomet i odbojku) u opštini Krupanj predstavljaju samo deo potencijala za razvoj sportsko-rekreativnog turizma koji čini jednu od okosnica razvoja turizma u Rađevini.

Crkva Sv. Uspenija Presvete Bogorodice
Crkva Sv. Uspenija Presvete Bogorodice

Crkva Sv. Uspenija Presvete Bogorodice iz XVI veka u Dobrom Potoku kod Krupnja i etno kompleks (kapele Sv. Prokopija i Sv.Petke smeštene u pećinama, dva etno muzeja sa nošnjama i upotrebnim predmetima iz XVIII i XIX veka, muzej lova, zvonik, groblje staro 500 godina, spomen česme, otvorene i zatvorene sofrašice, natkrivena bina sa prostorom za boravak dece, šetalište i drugi sadržaji ).

Crkva Sv. Velikomučenika Georgija u Beloj Crkvi izgrađena 1889. godine na mestu stare crkve iz XV veka. U portalu crkve nalazi se 30 stećaka i žrtvenik.

Spomen-kapela na lokalitetu Mačkov Kamen (delo arhitekte Momira Korunovića), spomen česma, vidikovac i izletište.

Sokograd - nekadašnja turska tvrđava sagrađena na ostacima rimskog kastela na steni iznad reke Gračanice u čijem podnožju se nalazi manastir Sv. Nikolaja sa manastirskim kompleksom (SO LJubovija) zadužbina vladike šabačko-valjevskog Gospodina Lavrentija.

Muzejski kompleks Stolice (posvećen događajima iz II Svetskog rata i rudarstvu i metalurgiji), sa Istorijskom kućom (nepokretno kulturno dobro). Pokrenuta je  inicijativa za oplemenjivanje ovog prostora (prirodno dobro koje se prostire na 32 ha površine), rekonstrukciju i pretvaranje drvenih paviljona u smeštajne kapacitete. 

Muzejski kompleks u Beloj Crkvi (posvećen događajima iz II Svetskog rata), Spomen zgrada stare škole u kojoj se nalazila bolnica u I Svetskom ratu - objekti pod zaštitom države; oba muzeja su zatvorena, postoji potreba za njihovim otvaranjem i obogaćenjem novim postavkama.

Lokalitet Rađev Kamen na kome se nalazi veliki beli obelisk posvećen vojvodi Rađu (srednjevekovnom vitezu) po kome je cela oblast dobila ime - Rađevina.

Izletište Zmajevac (sa uređenim sofrašicama i travnatim sportskim terenom) koga karakterišu nedirnuta priroda i atraktivani vodopadi reke Zmajevac. 

Rozanj
Rožanj

Rožanj (973m) - najviši vrh Rađevine i mesto gde se susreću 12 vazdušnih struja, što je dobar preduslov za razvoj klimatsko-rehabilitacionog, izletničkog i planinskog turizma; Sokolska planina (Rožanj), Jagodnja i Boranja (šarena bukva) čine planinsko zaleđe Krupnja i značajan turistički potencijal.

Kovačevića pećina ima dužinu veću od hiljadu metara, dvorane sa brojnim stalaktitima i stalagmitima (posebno retke stalagmite od belog prozirnog kalcita), raznobojne draperije, visoke krečnjačke stubove, ostatke faune (stare oko 60.000 godina) i pećinsko jezero.

Orlićka pećina u Bogoštici sa nekoliko jezera, lavirintnih kanala i pećinskih ukrasa.

Lovište ''Jagodnja'' ima površinu od 31.282 hektara i u njemu je zastupljena lovna divljač kao što su: srna, divlja svinja, zec i fazan. Lovište poseduje i dva objekta za lovce (zgrade lovačkog doma) i lovne objekte (čeke).

Planina Boranja, iako nedovoljno ,,iskorišćena,, , možda je najinteresantniji potencijal opštine Krupanj. Izuzetno je bogata šumama, šumskim plodovima (najkvalitetnije pečurke), divljačima, raznovrsnim biljnim zajednicama, izvorištima i mineralima (posebno kamen granit). Na planini postoji  planinarski dom i više lovačkih objekata.

Industrija Krupnja je bez dimnjaka, mali je protok saobraćaja,  pa i ložišta, te ne postoji problem ozbiljnijeg zagađivanja vazduha i vode. Naprotiv, čist vazduh, ugodno podneblje, pitka voda, šumovita okolina i očuvana priroda stimulišu boravak u Krupnju i okolnim planinama radi odmora, rekreacije i sporta, naročito što u opštini postoje i drugi komplementarni turistički motivi.

Back Top