Здравство

Zdravstvene ustanove

Dom zdravlja
Dom zdravlja

Здравствену заштиту грађани остварују у Дому здравља Крупањ у оквиру следећих служби: дечји диспанзер ; општа служба са хитном медицинском помоћи, кућна нега и лечење ; медицина рада ; гинекологија ; лабораторија ; служба  АДТ са Ро дијагностиком ; патронажа ; рачуноводство.

Дом здравља нема хитну службу, али медицинске екипе одлазе на терен по позиву грађана, док посете мајкама и новорођенчадима,као и акције контроле здравља становништва, организује патронажна служба.

Основна здравствена заштита пружа се и у здравственим станицама Мојковић и Бела Црква, а затворене су амбуланте у Шљивови, Церови и Столицама које су радиле.

У оквиру својих редовних активности, а у складу са законом о здравственој заштити, у Дому здравља се обавља превенција и лечење пацијената. Превенција обухвата системске прегледе и здравствено васпитни рад. Превентивни рад се спроводи у сарадњи са Центром за социјални рад, Црвеним крстом, основном и средњом школом.

Лечење пацијената се спроводи у диспанзерима, а по потреби пацијенти се шаљу у друге установе вишег нивоа, ради наставка лечења или додатне дијагностике

Back Top