Привредни капацитети

AD "Krupanjka" Krupanj

(Proizvodnja tekstila)

STATUS: Fabriku je pocetkom 2013.godine kupila Opstina Krupanj. 

Ova fabrika je nekada bila nosilac razvoja i veliki izvoznik. Najveći privredni kolektiv u opštini Krupanj. Sprovedeno je više oglasa za tendersku prodaju, a fabrika je bila i u stecaju. Proizvodni pogoni su u dobrom stanju sem dela infrastukture sa cevovodima (za paru i vodu).Početkom 2015.godine zahvaljujući pomoći Vlade Republike Srbije pokrenuta je nova proizvodna hala fabrike tekstila od strane preduzeća ,,Jeanci-Serbia,,doo iz Leskovca koje je dobilo u zakup ovu fabriku. Proizvode se i šiju odeni predmeti od teksasa, a fabrika trenutno ima oko 150 zaposlenih.

AD "Grand" Krupanj

(Hotel , restoran"Boranja" , pekara)

- STATUS: Privatizovano: 16.10.2003. godine,

- Broj zaposlenih radnika: 31

U toku je rekonstrukcija i proširenje kapaciteta; smeštajni kapaciteti povećaće se sa 71 noćenja na 150.

Kapacitet restoranskog prostora sa sopstvenom kuhinjom u okviru hotela je 250 obroka/danu.

Proizvodni kapacitet pekare je 1500 kom/danu, a trenutno se proizvodi 400 kom/danu.

- STATUS : Privatizovano na aukciji 28.01.2003. godine

- Broj zaposlenih radnika: preuzet 31 radnik

D.o.o.,,MN,,Loznica, Poslovna jedinica Krupanj

- Osnovna delatnost organozovanje poljoprivredne proizvodnje, posebno jagodičastog i koštunjavog voća na zemljoradničkim posedima

- STATUS: Privatno vlasništvo , od početka 2005. godine organizovano kroz rad poslovnih jedinica.

- Broj radnika: 66 radnika, a u toku prerade zamrznutog voća angažuje se još 55-60 sezonskih radnikD.o

Preduzeće "Frikos" Zemun, RJ "Hladnjača" Mojković

- otkup, zamrzavanje i prodaja jagodičastog voća

- STATUS: Privatno vlasništvo

- Broj zaposlenih: 25 , u sezoni se angažuje još 70 radnika

SRT,,Bamit,,iz Krupanja

- Osnovna delatnost proizvodnja okova za građevinsku stolariju

- STATUS: Privatno vlasništvo

- Broj radnika: 12

*

AD "Kamenolom" Krupanj

- STATUS: Privatizovano 26.04.2004. godine (kupljeno 70 % akcija), ostalo podeljeno besplatno radnicima.

- Broj radnika: U momentu privatizacije bilo je 43 radnika

Tapetarija,,MARKOVIC,, iz Krupnja

 -Osnovna delatnost proizvodnja nameštaja

- STATUS: Privatno vlasništvo

- Broj radnika: 31

*

d.o.o "Sloga Trade" Krupanj

- Proizvodnja ambalaže od drveta

- STATUS: Osnivači i vlasnici privatna lica

- Broj radnika: 24

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Back Top