Инфо

Adresar

 • Policija
  Dežurna služba: (015) 581-338 ; 581-039
  Vatrogasno: (015) 581-239
 • Zdravstveni centar
  Ambulanta: (015) 581-104
  Centrala: (015) 581-588 ; 581-656
  Bolnica: (015) 581-138 ;  581-311
 • Apoteke
  Apotekarska uszanova "Dr Laza Lazarević": (015) 581-418
 • Pošta
  Upravnik: (015) 581-130
  Telefaks: (015) 581-162
  Prijem telegrama: (015) 582-882
  Šalter sala: (015) 582-881
 • Autobuska stanica
  (015) 584-305
 • Opštinski sud
  Centrala: (015) 581-313 ; 582-051
  Sudija za prekršaje: (015) 581-144
 • Javna preduzeća i ustanove
 • JP "Put"
  Direktor: (015) 581-581
 • JKP "1.Maj"
  Direktor: (015) 581-350
 • Predškolska ustanova "Naša radost"
  Direktor: (015) 581-260
 • Dom kulture "Politika"
  Direktor: (015) 581-033
  Biblioteka: (015) 581-203
 • Benzinska stanica
  NIS Jugopetrol Beograd: (015) 581-110
 • RGZ Služba za katastar nepokretnosti Krupanj
  Direktor: (015) 581-056
 • Osnovne škole
 • OŠ " Borivoje Ž. Milojević" Krupanj: (015) 581-317
 • OŠ "Žikica Jovanović Španac" Bela Crkva: (015) 591-003
 • Srednja škola
 • "Srednja škola" Krupanj: (015) 582-992;  581-143
Back Top