Општинско веће

Чланови Општинског већа општине Крупањ

р.б.

Име и презиме

1.

Иван Исаиловић, председник општине, дипл.глумац из Крупња – председавајући по функцији

2.

Весна Марјановић, , заменик председника општине, рударски техничар из Крупња – члан по функцији

3.

Бранислав Дамњановић, дипл.правник из Крупња

4.

Жељко Петковић,професор физичке културе из Крупња

5.

Предраг Радић, доктор стоматологије из Крупња

6.

Зоран Маринковић, из Крупња

7.

 

8.

Драган Мијаиловић из Крупња

9. Раица Којић из Крупањ
Back Top