Општинско веће

Чланови Општинског већа општине Крупањ

р.б.

Име и презиме

1.

Младен Стефановић, председник општине, мастер историчар из Крупња – председавајући по функцији

2.

Дејан Стефановић , заменик председника општине,  мастер струковни инжињер пољопривреде из Церове – члан по функцији

3.

Маријана Грујичић, дипл.правник из Крупња

4.

Весна Марјановић, рударски техничар из Крупња

5.

Александар Миловановић из Крупња

6.

Слађана Ђурић, из Крупња

7.

Мирослав Средојевић, из Брштице

8.

 

9.  
Back Top