Образовање

Škole u Krupnju

Skola
Škola

На територији општине Крупањ постоје две матичне основне школе и једна средња школа, као и предшколска установа.

Основна школа ,,Боривоје Ж.Милојевић" у Крупњу има 11 издвојених одељења (3 осмогодишња и 8 четворогодишњих). У школској 2013∕2014 години школу похађа 1004 ученика, а укупан број запослених је 128, од којих наставног особља 92.

У саставу основне школе ,,Жикица Јовановић Шпанац" у Белој Цркви налази се 6 издвојених одељења ( 1 осмогодишње и 5 четворогодишњих ). У школској 2013∕2014 години школу похађа 295 ученика, а укупан број запослених је 57, од коих наставног особља 33.

У Средњој школи Крупањ постоје 3 четворогодишња смера и то Гимназија –општи смер, Електротехничар рачунара и Економски техничар, и 4 трогодишња смера и то Инсталатер, Аутомеханичар, Електромонтер мрежа и постројења и Електромехинаичар за термичке и расхладне уређаје. Школу похађа 369 ученика, а запослена су 45 лица, од којих професора 34.

Рад са предшколском децом одвија се преко установе за предшколско васпитање и образовање ,,Наша Радост" у Крупњу. Предшколска установа ,,Наша радост"  ради са предшколском децом старости од 18 месеци до 6 година, а у 2014.години укупан број уписане деце је 235. Запосленог особља је 32 лица од којих васпитно-образовног особља има 24 .Сем самог градског дела Крупња обавља се припремни програм за децу ван седишта општине  у просторијама више школа издвојених одељења, Сваке године се мењају седишта у зависности од потреба и броја деце.

У Крупњу је организовано одељење за образовање деце ометене у развоју – МНРЛ, а ради и дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју.

Школство у Рађевини има дугу традицију. Прва школа у Крупњу отворена је 1837. године и била смештена у приватној кући. Школу је похађао 21 ученик из свих села Рађевине. Средња школа у Крупњу је 1.септембра 1965. почела са радом.

 

Back Top