Скупштина општине

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом.

(Члан 29. Статута општине Крупањ, ''Сл.лист општине Крупањ'' број 4/19 ).

Скупштина општине  има 35 одборника.Одборници се бирају на четири године. (Члан 33. и 34. Статута општине Крупањ, ''Сл.лист општине Крупањ'' број 4/19)

Председник Скупштине општине Крупањ

Оливера Симић, доктор тактичко-методичких наук, наставник математике у ОШ "боривоја Ж. Милојевић" из Крупња

тел: 015/581 139, факс: 015/581 103

Заменик председника СО-е Крупањ

Младен Илић, истакнути спортиста и дугогодишњи фудбалер и капитен ФК "Рађевац"

тел: 015/581 139, факс: 015/581 103

Секретар СО-е Крупањ

Тања Тодоровић, дипл.правник из Крупња

тел:015/581 475, локал 119, факс: 015/581 103

Списак одборника Скупштине општине Крупањ

Редни број

Име и презиме одборника

Место

Странка

1.

ДРАГАНА ТЕШМАНОВИЋ-МИЛОШЕВИЋ

КРУПАЊ СНС

2

ОЛИВЕРА СИМИЋ КРУПАЊ СНС

3.


БРАНИСЛАВ ДАМЊАНОВИЋ
КРУПАЊ СНС

4.

ИВАН ИСАИЛОВИЋ

КРУПАЊ СНС

5.

ГОРДАНА СРЕЋКОВИЋ

ШЉИВОВА СНС

6.

ДАРКО ИВАНОВИЋ

КРУПАЊ

СНС

7.

МИЛЕНКО КРСАМНОВИЋ

КРУПАЊ СНС

8.

НИКОЛИНА ГАЈИЋ

БРШТИЦА СНС

9.

МАРИНА СТЕВИЋ МОЈКОВИЋ СНС

10.

МЛАДЕН ИЛИЋ

БРШТИЦА СНС

11.

ДРАГАНА БЛАГОЈЕВИЋ

БРШТИЦА СНС

12.

ЈОВАНА ВАСИЉЕВИЋ

КРУПАЊ СНС

13.

СЛОБОДАН КИКАНОВИЋ

ДВОРСКА СНС

14.

ЈЕЛЕНА БЛАГОЈЕВИЋ

КРУПАЊ СНС

15.

ЗОРАН КРСТИЋ

БЕЛА ЦРКВА СНС

16.

ДРАГАН НЕШКОВИЋ

КОСТАЈНИК СНС

17.

БОЈАНА ДЕСПОТОВИЋ КРУПАЊ СНС

18.

МИЛЕНКО СТАНИМИРОВИЋ

БОГОШТИЦА СНС

19.

АЛЕКСАНДАР РАКИЋ

БЕЛА ЦРКВА СПС

20.

ЈЕЛЕНА АНДРИЋ

КРУПАЊ СПС

21.

МАРИЈА ВУКАШИНОВИЋ

КРУПАЊ СПС

22.

САША СТАНИМИРОВИЋ

БОГОШТИЦА СПС

23.

СЛАВИЦА КОДИЋ

КРУПАЊ ПОКС-ДС

24.

ПРЕДРАГ МАРЈАНОВИЋ

КРУПАЊ ПОКС-ДС

25.

ЂОРЂЕ МАНОЈЛОВИЋ

КРУПАЊ ГГ

26.

АЛЕКСАНДАР КОСТИЋ

КРУПАЊ ГГ

27.

 

  ГГ

28.

КАТАРИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ КРУПАЊ ГГ

29.

ДРАГОСЛАВ ШТЕФИКА

КРУПАЊ ГГ

30.

НЕБОЈША ДЕСПИЋ

КРУПАЊ ГГ

31.

МИЛОРАД МАРКОВИЋ

КРУПАЊ ГГ

32.

МИЛИЦА ПАЈИЋ

КРЖАВА ГГ

33.

МИЛИЦА РАКИЋ

БЕЛА ЦРКВА ГГ

34.

МИЛАН МИТРОВИЋ

ЛИКОДРА ГГ

35.

ЈЕЗДИМИР ДЕСПОТОВИЋ

БРШТИЦА

ГГ

Стална,посебна стална и повремена радна тела Скупштине општине Крупањ

р.б.

Комисија

Број чланова/заменика

Председник

Заменик председника

1.

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине

8 Зоран Стојановић из Брштице Ђорђе Мићић из Крупња

2.

Комисија за статут и прописе

8

Бојана Кесеровић, дипломирани правник из Завлаке

Бојана Десптовић, дипломирани правник из Крупња

3.

Комисија за кадровска и административна питања

8

Мирјана Пајић из Кржаве

 

Бојана Кесеровић из Завлаке

4.

Комисија за представке и притужбе

8

Драгана Благојевић из Брштице

Слађана Узуров из Крупња

 

5.

Мандатно-имунитетна комисија

2

Драган Нешковић из Костајника

 

6.

Комисија за верска питања

4

Јелена Ивановић из Крупња

Владимир Гачић из Крупња

7.

Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Крупањ

4

Мира Тешмановић, дипл. правник из Крупња

 

8.

Општинска изборна комисија

 

 

 

9.

Одбор за доделу јавних признања

 

 

 

10

Комисија за планове општине

 

 

 

11

Савет за безбедност саобраћаја на путевима

 

 

 

12

Савет за здравље

 

 

 

13 Савет за управљање миграцијама      
14 Савет за родну равноправност      
Back Top