Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време

12-09-2023 14:24 od Moderator

Општинска управа општине Крупањ оглашава интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време "Послови утврђивања локалних јавних прихода". Рок за подношење пријава на интерни конкурс је осам дана од дана када је интерни конкурс оглашен на интернет презентацији и огласној табли Општинске управе Општине Крупањ. Више информација налази се у прилогу.

Natrag

Back Top