ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA

15-09-2023 05:03 od Moderator

Општинске управе општине Крупањ оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу објекта - хладњаче на к.п. бр. 2069/2, 2069/3, 2069/4, 2069/5 КО Брштица. Стручни обрађивач Урбанистичког пројекта је Предузеће за пројектовање и инжењеринг „ПИН“ доо Лозница, Подносилац захтева је „ЕКО РАЂЕВИНА“ доо Крупањ.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА у трајању од седам дана обавиће се од 15.09.2023. године до 22.09.2023. године закључно у просторијама Општинске управе општине Крупањ, улица М.Тита бр. 2, канцеларија бр. 29, као и на званичном сајту Општине Крупањ www.krupanj.org.rs

Службено лице Одсека за спровођење обједињене процедуре, планирање и изградњу даваће основне информације о урбанистичком пројекту, заинтересованим лицима, сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова.

Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе примедбе и сугестије у писаном облику Општинској управи Крупањ - Одсеку за спровођење обједињене процедуре, планирање и изградњу, улица М.Тита бр.2.

Natrag

Back Top