Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време

18-09-2023 12:34 od Moderator

Општинска управа општине Крупањ оглашава интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време "Послови писарнице и архиве". Рок за подношење пријава на интерни конкурс је осам дана од дана када је интерни конкурс оглашен на интернет презентацији и огласној табли Општинске управе Општине Крупањ. Више информација налази се у прилогу.

Natrag

Back Top