ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

07-05-2024 08:21 od Moderator

Oдељење за инспекцијске, стамбено-комуналне, имовинско-правне послове, урбанизам и грађевинарство, Општинске управе општине Крупањ оглашава:

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено пословног објекта на катастарској парцели број 1109 КО Крупањ. Стручни обрађивач Урбанистичког пројекта је Пројектни биро „ВАЉЕВОПЛАН“ Ваљево. Подносилац захтева је Слободан Петровић.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА у трајању од седам дана обавиће се од 07.05.2024. године до 14.05.2024. године закључно у просторијама Општинске управе општине Крупањ, улица М.Тита бр. 2, канцеларија бр. 29, као и на званичном сајту Општине Крупањ www.krupanj.org.rs

Службено лице Одсека за спровођење обједињене процедуре, планирање и изградњу даваће основне информације о урбанистичком пројекту, заинтересованим лицима, сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова.

Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе примедбе и сугестије у писаном облику Општинској управи Крупањ - Одсеку за спровођење обједињене процедуре, планирање и изградњу, улица М.Тита бр.2.

 

Natrag

Back Top