Бесплатна услуга стерилизације паса

07-06-2024 08:46 od Moderator

Општина Крупањ је финансијским планом буџета за 2024. годину определила финансијска средства у износу од 100.000,000 динара за реализацију бесплатне услуге стерилизације, у циљу спровођења контроле популације паса на територији општине Крупањ. Акција ће трајати до утрошка планираних финансијских средстава.

Власници паса који имају нестерилисаног пса имаће прилику да у сарадњи општине са овлашћеном ветеринарском станицом Крупањ „ ВС- ВЕСК“ са којом је општина Крупањ закључила уговор добију бесплатан третман стерилизације за свог кућног љубимца, што ће уз стручне прегледе, упутства и савете о неги и збрињавању обезбедити псима квалитетнији и здравији живот.

Ова метода, у комбинацији са санкционисањем неодговорног власништва, чиме се такође спречава неконтролисана репродукција паса  и сузбијања штете коју узрокују како на градском тако и на сеоском подручју.

Пси који могу бити предмет овог јавног позива претходно морају бити прописано обележени и евидентирани у бази надлежне ветеринарске установе.

Пријава за ову бесплатну услугу стерилизације паса се подноси писарници општинске управе општине Крупња до утрошка средстава, а најкасније до 30.11.2024. године.

Пријава се подноси на прописаном обрасцу са личним подацима власника и подацима о власничком псу (уз прилог копије личне карте или читача електронске личне карте власника и копије пасоша од предметног пса).

По редоследу пријава, одговорна лица овлашћене ветеринарске станице Крупањ „ВС- ВЕСК“  ће контактирати власнике и договарати детаље спровођења услуге.

По реализованој предметној ветеринарској услузи стерилизације паса, пружалац услуге је у обавези да поднесе извештај о детаљима извршене услуге према сваком власнику пса на територији општине Крупањ, о чему ће јавност бити упозната преко званичне интернет презентације општине Крупањ, радија “Слобода - 90“ и других средстава информисања. (www.krupanj.org.rs).

Natrag

Back Top