A+  12px  A-

11-04-2024 06:00 od Moderator

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Општинска управа општине Крупањ дана 11.04.2024.године оглашава јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места на неодређено време "Послови умножавања материјала" у Општинској управи општине Крупањ, за једног извршиоца. Више информација у прилогу.

Opširnije ...

10-04-2024 11:03 od Moderator

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Општинска управа општине Крупањ дана 10.04.2024.године оглашава интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време "Заменик матичара за матично подручје Крупањ" у Општинској управи општине Крупањ, за једног извршиоца. Додатне информације можете погледати у прилогу.

Opširnije ...

09-04-2024 06:09 od Moderator

ЈАВНИ ПОЗИВИ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Национална служба за запошљавање објавила је јавне позиве 2024.годину у оквиру програма запошљавања, више информација можете пронаћи на сајту Националне службе за запошљавање  https://www.nsz.gov.rs/sadrzaji/konkursi/157

 

Opširnije ...

08-04-2024 12:20 od Moderator

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Општинско веће општине Крупањ упућује јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту програма запошљавања Општине Крупањ са акционим планом за период 2024-2026.годину, а јавна расправа трајаће од 08.04.2024. године до 23.04.2024. године. Отворени састанак, на коме ће бити представљен Програм, биће одржан у сали Скупштине општине Крупањ, дана 16.04.2024. године са почетком у 11 часова. Предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре достављају се Општинској управи електронским путем на мејл krupanjso1@mts.rs или поштом са напоменом "За јавну расправу о Нацрту Програма запошљавања Општине Крупањ са акционим планом за период 2024-2026.годину".

Opširnije ...

29-03-2024 08:37 od Moderator

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА СУФИНАСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2024.ГОДИНУ

Општина Крупањ расписала је Конкурс за суфинсирање програма/пројеката удружења грађана у областима од јавног интереса за 2024.годину. Конкурс и потребни обрасци налазе се у прилогу овог обавештења.

Opširnije ...

29-03-2024 07:11 od Moderator

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Општинске управе општине Крупањ оглашава јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу стамбено пословног објекта на к.п. бр. 1853 КО Крупањ. Стручни обрађивач Урбанистичког пројекта је „БЕТОН-ЕСТЕТИК“ Лозница. Подносилац захтева је Мирко Симић.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА у трајању од седам дана обавиће се од 29.03.2024. године до 05.04.2024. године закључно у просторијама Општинске управе општине Крупањ, улица М.Тита бр. 2, канцеларија бр. 29, као и на званичном сајту Општине Крупањ www.krupanj.org.rs

Службено лице Одсека за спровођење обједињене процедуре, планирање и изградњу даваће основне информације о урбанистичком пројекту, заинтересованим лицима, сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова.

Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе примедбе и сугестије у писаном облику Општинској управи Крупањ - Одсеку за спровођење обједињене процедуре, планирање и изградњу, улица М.Тита бр.2.

 

Opširnije ...

28-03-2024 07:42 od Moderator

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНСИРАЊЕ ПРОГРАМА СПОРТА

У прилогу можете погледати Одлоку о додели средстава за финсирање програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Крупањ у 2024.години.

Opširnije ...