A+  12px  A-

27-11-2023 07:52 od Moderator

УСПЕХ KРУПАЊСKОГ ШKОЛСKОГ СПОРТА

Одбојкашка секција ОШ "Боривоје Ж. Милојевић" из Kрупња  освојила је прво место на окружном такмичењу које је одржано у Малом Зворнику.

Opširnije ...

02-11-2023 07:56 od Moderator

УВИД У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧИЈЕ ОПШТИНЕ КРУПАЊ

Општинска управа општине Крупањ излаже на увид део јединственог бирачког списка за подручије Општине Крупањ. Део  јединственог бирачког списка, изложен је у седишту Општинске управе Крупањ, ул.Маршала Тита бр.2, у приземљу, канцеларија бр.13.  Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министартва државне управе и локлане самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs/ , уношењем података о јединственом матичном броју грађана.Више информације у прилогу.

Opširnije ...

01-11-2023 11:02 od Moderator

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КРУПАЊ ЗА 2024.ГОДИНУ

У прилогу можете погледати нацрт одлуке о буџету Општине Крупањ за 2024.годину.

Opširnije ...

23-10-2023 11:27 od Moderator

Одлука о расписивању јавног огласа за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Крупањ

Општина Крупањ објављује оглас за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Крупањ и то:

1. катастарске парцеле број 1146/4 која је уписана код Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Крупањ у лист непокретности број 254 катастарска општина Крупањ, као градско грађевинско земљиште, по култури грађевинска парцела, површине 1109,00 м2 а која се налази у Улици 26.септембар у Крупњу,

Почетна цена за отуђење катастарске парцеле 1146/4 катастарска општина Крупањ у поступку јавног надметања износи 7.797.379,00 динара;

2. катастарске парцеле број 1146/5 која је уписана код Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Крупањ у лист непокретности број 254 катастарска општина Крупањ, као градско грађевинско земљиште, по култури грађевинска парцела, површине 1277,00 м2 а која се налази у Улици 26.септембар у Крупњу,

Почетна цена за отуђење катастарске парцеле 1146/5 катастарска општина Крупањ у поступку јавног надметања износи 8.978.587,00 динара;

3. катастарске парцеле број 1146/6 која је уписана код Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Крупањ у лист непокретности број 254 катастарска општина Крупањ, као градско грађевинско земљиште, по култури грађевинска парцела, површине 1213,00 м2 а која се налази у Улици 26.септембар у Крупњу;

Почетна цена за отуђење катастарске парцеле 1146/6 катастарска општина Крупањ у поступку јавног надметања износи 8.528.603,00 динара;

4. катастарске парцеле број 1146/8 која је уписана код Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Крупањ у лист непокретности број 254 катастарска општина Крупањ, као градско грађевинско земљиште, по култури грађевинска парцела, површине 1163,00 м2 а која се налази у Улици 26.септембар у Крупњу;

Почетна цена за отуђење катастарске парцеле 1146/8 катастарска општина Крупањ у поступку јавног надметања износи 8.177.053,00 динара;

Јавно надметање ће се одржати дана 27.11.2023. године у 15:00 часова у великој сали Скупштине општине Крупањ у Улици Маршала Тита број 2. у Крупњу у присуству чланова Комисије и најмање два квалификована понуђача за дате катастарске парцеле.

Све додатне информације у вези овог јавног огласа заинтересована правна и физичка лица могу видети на званичној интернет страници Општине Крупањ www.krupanj.org.rs, у Одлуци о расписивању јавног огласа за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Крупањ II број: 463-14/2023. од 23.10.2023. године.

Oдлука се налази у прилогу,а линк ка кратком филму:

https://www.dropbox.com/scl/fi/nydv52cjqgxalfyzweus6/krupanj-naselje-film.mp4?rlkey=95rouwv439mekt9lyjd87k1z3&dl=0


Opširnije ...

13-10-2023 06:27 od Moderator

БУДУЋЕ МОДЕРНО СТАМБЕНО ПОДРУЧИЈЕ

У уторак, 17.октобра 2023.године у 15 часова у Великој сали Скупштине Општине Крупањ, одржаће се јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Крупањ. Намена продаје парцела је за израду објекта вишепородичног становања. Како би у будућности могло да изгледа нови стамбени блок можете погледати  кроз кратак филм кликом на линк https://www.dropbox.com/scl/fi/nydv52cjqgxalfyzweus6/krupanj-naselje-film.mp4?rlkey=95rouwv439mekt9lyjd87k1z3&dl=0Opširnije ...

11-10-2023 10:30 od Moderator

НАЦРТ ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 9 МЕСЕЦИ

У прилогу је нацрт извршења Одлуке о буџету за 9 месеци.

Opširnije ...

10-10-2023 11:41 od Moderator

Расписан Јавни позив за реализацију програма подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“ у 2023. години

Национална служба за запошљавање је 10.10.2023. године расписала Јавни позив за реализацију програма подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ, који ће бити реализован кроз четири фазе.

Opširnije ...