A+  12px  A-

10-07-2020 10:43 od Moderator

ПРЕПОРУКЕ OПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На седници дана 10.јула 2020.године Општински штаб за ванредне ситуације општине Крупањ донео је препоруку у циљу спречавања и сузбијања епидемије заразне болести COVID-19.

Opširnije ...

10-07-2020 07:51 od Moderator

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА -УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

У прилогу је прелиминарна ранг листа за пројекте/програме удружења грађана.

Opširnije ...

04-07-2020 09:07 od Moderator

ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВЕНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

У прилогу ове вести можете погледати закључак са седнице општинског штаба за ванредне ситуације општине Крупањ, одржане 04.07.2020.године.

Opširnije ...

02-07-2020 05:49 od Moderator

KОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2020. ГОДИНИ

Конкурс Управе за пољопривредно земљиште ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2020. ГОДИНИ.

Оно што Вама може бити важно је

НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ (опрема набављена у току 2020. године, учешћа до 60%, без урачунатог пореза на додату вредност, минималан износ 40.000 динара без ПДВ-а, максимални износ средстава који може бити одобрен по поднетој пријави износи 3.000.000 динара без ПДВ-а).

Право на овај подстицај имају: 1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, 2) научноистраживачка организација: факултет и институт, 3) установа: средња стручна школа у подручју рада пољопривреде и висока школа струковних студија из области пољопривреде коју је основала Република Србија,4)  привредно друштво: микро, мало и средње правно лице разврстано у складу са законом којим се уређује рачуноводство, 5) предузетник, 6) земљорадничка задруга.

 ИСКОП/БУШЕЊЕ БУНАРА У ФУНКЦИЈИ НАВОДЊАВАЊА (право на ова средства има физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар у активном статусу, ако је уписао у Регистар парцелу која је земљиште које се користи за пољопривредну производњу (њива, врт, воћњак, виноград, ливада, пашњак и трстик) на којој треба да се врши ископ/бушење бунара у функцији наводњавања и власник је те парцеле. Износ средстава који се одобрава је до 80% вредности по дужном метру ископа/бушења бунара, односно до 3.000 динара по дужном метру ископа/бушења бунара без ПДВа.

Максимални износ средстава по поднетој пријави који може бити одобрен је 180.000 динара без ПДВа.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 6. ЈУЛИ 2020.

У прилогу је текст Конкурса, Образац пријаве за опрему за наводњавање, Образац пријаве за ископ бунара у функцији наводњавања као и линк Управе за пољопривредно земљиште , http://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/Opširnije ...

28-06-2020 22:24 od Moderator

ЗАПИСНИК-УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КРУПАЊ

У прилогу можете погледати записник о раду изборне комисије општине Крупањ на утврђивању резултата избора за одборнике скупштине општине Крупањ одржаних 21.06.2020.године и 28.06.2020.године.

Opširnije ...