A+  12px  A-

16-05-2024 05:11 od Moderator

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Општинска управа општине Крупањ дана 16.05.2024.године оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време "Заменик матичара за матично подручје Крупањ" у Општинској управи општине Крупањ, за једног извршиоца. Обавештење о расписаном јавном конкурсу објављен је у дневним новинама "Политика". Додатне информације можете погледати у прилогу.

Opširnije ...

07-05-2024 08:21 od Moderator

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Oдељење за инспекцијске, стамбено-комуналне, имовинско-правне послове, урбанизам и грађевинарство, Општинске управе општине Крупањ оглашава:

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено пословног објекта на катастарској парцели број 1109 КО Крупањ. Стручни обрађивач Урбанистичког пројекта је Пројектни биро „ВАЉЕВОПЛАН“ Ваљево. Подносилац захтева је Слободан Петровић.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА у трајању од седам дана обавиће се од 07.05.2024. године до 14.05.2024. године закључно у просторијама Општинске управе општине Крупањ, улица М.Тита бр. 2, канцеларија бр. 29, као и на званичном сајту Општине Крупањ www.krupanj.org.rs

Службено лице Одсека за спровођење обједињене процедуре, планирање и изградњу даваће основне информације о урбанистичком пројекту, заинтересованим лицима, сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова.

Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе примедбе и сугестије у писаном облику Општинској управи Крупањ - Одсеку за спровођење обједињене процедуре, планирање и изградњу, улица М.Тита бр.2.

 

Opširnije ...

26-04-2024 11:46 od Moderator

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Oдељење за инспекцијске, стамбено-комуналне, имовинско-правне послове, урбанизам и грађевинарство, Општинске управе општине Крупањ оглашава:

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено пословног објекта на катастарској парцели број 1109 КО Крупањ. Стручни обрађивач Урбанистичког пројекта је Пројектни биро „ВАЉЕВОПЛАН“ Ваљево. Подносилац захтева је Слободан Петровић.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА у трајању од седам дана обавиће се од 07.05.2024. године до 14.05.2024. године закључно у просторијама Општинске управе општине Крупањ, улица М.Тита бр. 2, канцеларија бр. 29, као и на званичном сајту Општине Крупањ www.krupanj.org.rs

Службено лице Одсека за спровођење обједињене процедуре, планирање и изградњу даваће основне информације о урбанистичком пројекту, заинтересованим лицима, сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова.

Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе примедбе и сугестије у писаном облику Општинској управи Крупањ - Одсеку за спровођење обједињене процедуре, планирање и изградњу, улица М.Тита бр.2.

26-04-2024 06:10 od Moderator

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

У прилогу можете погледати Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту програма запошљавања општине Крупањ за 2024-2026.годину.

Opširnije ...

25-04-2024 08:08 od Moderator

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА

Комисија за припрему и спровођење јавног конкурса за избор програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Крупањ сачинила је прелиминарну ранг листу, која је у прилогу.

Opširnije ...

15-04-2024 08:17 od Moderator

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

У прилогу можете погледати Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту програма развоја спорта Општине Крупањ за 2024-2026.годину.

Opširnije ...

11-04-2024 06:00 od Moderator

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Општинска управа општине Крупањ дана 11.04.2024.године оглашава јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места на неодређено време "Послови умножавања материјала" у Општинској управи општине Крупањ, за једног извршиоца. Више информација у прилогу.

Opširnije ...