Званична документа

Одлуке и друга документа

application/pdf izv.o radu kom.insp.2017.pdf (390.4 kB)

application/msword Izvestaj o realizaciji sufinansiranih projekata na konkursu za sufinansiranje projekta proizvodnje medijskih sadrzaja u oblasti javnog inf. u 2017.god..doc (153.1 kB)

application/msword Izvestaj saobracajne inspekcije za 2017.godinu.doc (47.6 kB)

application/zip Kontrolne liste gradjevinske inspekcije.zip (566.2 kB)

application/zip Kontrolne liste konunalna inspekcija.zip (475.6 kB)

application/zip Kontrolne liste saobrcajne inspekcije.zip (117.2 kB)

application/msword OBAVEShTEЊE.doc (28.7 kB)

application/pdf obavestenje.pdf (72.9 kB)

application/pdf Obavestenje za gradjane - stranke o pribavljanju podataka po sluzbenoj duznosti 24.05.2018.god.pdf (94.2 kB)

application/pdf Obavestenje za lica ovlascena za vodjenje upravnog postupka u opstinskoj upravi krupanj 24.05.2018..pdf (334.3 kB)

application/msword Odluka o izmenama i dopunama odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opstine Krupanj (Sluzbeni list opstine, broj 2-2013.doc (29.2 kB)

application/msword Odluka o izmenama i dopunama odluke o radnopr.statusu funkc. i....opstine Krupanj (Sl.list opstine broj 24-2012).doc (30.2 kB)

application/msword Odluka o izmenama i dopunama odluke o radnopr.statusu funkc. i ....u opstini Krupanj(Sl.list opstine br..5-2012).doc (31.2 kB)

application/msword Odluka o maksimalnom broju zaposlenih za opstinu Krupanj 2015.god..doc (150.5 kB)

application/msword odluka o maksimalnom broјu zaposlenix 2017. godina.doc (160.8 kB)

application/msword Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji opstine Krupanj (Sluzbeni list opstine, broj 4-2009).doc (533.5 kB)

application/msword Odluka o obrazovanju radnih tela SO Krupanj (Sluzbeni list opstine broj 24-2008).doc (185.3 kB)

application/msword Odluka o opstinskom pravobranilastvu Krupanj (Sl.list opstine broj 16-2014).doc (72.2 kB)

application/msword Odluka o Opstinskom vecu opstine Krupanj (Sluzbeni list opstine, broj 24-2008).doc (82.4 kB)

application/msword Odluka o radnopr.statusu funkcionera u organima opstine Krupanj i Opst.upravi opstine (Sl.list opstine br. 24-2008).doc (55.3 kB)

application/msword ODLUKA O RASPISIVAЊU IZBORA ZAVLAKA.doc (35.8 kB)

application/pdf odluka o utvrdjivanju prosecne cene kv.m.nepokretnosti za utvrdjivanje poreza na imovinu za 2017.god..pdf (146.9 kB)

application/pdf odluka o visini stope poreza na imovinu na nepokretnosti za 2017.god..pdf (190.4 kB)

application/msword ODLUKA ZA OPOZIV GORЊE BREZOVICE.doc (34.8 kB)

application/octet-stream odluka_LPA.docx (18.1 kB)

application/pdf Plan inspekcijskog nadzora gradjevinske inspekcije za 2018.godinu.pdf (719.7 kB)

application/msword plan rada gradj, insp 2017..doc (67.6 kB)

application/msword plan rada kom inspekcije za 2017.godinu 1.doc (50.2 kB)

application/pdf plan rada konumalne inspekcije 2018.god.pdf (389.2 kB)

application/msword Plan rada saobracajne inspekcije za 2018.godinu.doc (30.2 kB)

application/msword Poslovnik Opstinskog veca opstine Krupanj, Sluzbeni list opstine broj 20-2008.doc (114.7 kB)

application/msword Poslovnik skupstine opstine Krupanj (Sluzbeni list opstine broj 31-2012).doc (268.8 kB)

application/pdf predlog odl. kom.med.suf.2018.pdf (185.4 kB)

application/pdf program uklanjanja objekata ili dela objekta za 4 kvartal u 2018.godini.pdf (440.2 kB)

application/msword qqREShEЊE IZVEShTAЈ O RADU OPShTINSKE UPRAVE ZA 2017.doc (28.7 kB)

application/pdf res. o obraz.kom.med.suf.2018.pdf (112.0 kB)

application/pdf res. o ras.sred.med.suf.2018..pdf (565.7 kB)

application/zip Resenja,zapisnici,odluke PROJEKAT U KULTURI 2018.godina.zip (1.3 MB)

application/pdf resenje o dodeli sredstava.pdf (288.4 kB)

application/pdf Resenje o imenovanju komisije za med.suf.2017.str.1.pdf (57.5 kB)

application/pdf Resenje o imenovanju komisije za med.suf.2017.str.2.pdf (46.9 kB)

image/jpeg resenje o imenovanju komisije za med.sunfinasiranje 2016..jpg (76.5 kB)

image/jpeg resenje o imenovanju komisije za med.sunfinasiranje 2016.st.2.jpg (58.3 kB)

application/pdf Resenje o obrazovanju zalbene komisije u Opstini Krupanj 2016..pdf (55.8 kB)

application/pdf resenje o raspodeli sredstava med.suf.2.pdf (650.8 kB)

application/pdf zapisnik.pdf (132.3 kB)

application/pdf zapisnik kom.med.suf.2018.pdf (383.7 kB)

application/pdf zapisnik komisije za med.sufinansiranje.2.pdf (576.7 kB)

Opšti propisi

Ostali zakoni

Back Top