Општинско веће

Чланови Општинског већа општине Крупањ

р.б.

Име и презиме

1.

Иван Исаиловић, председник општине, дипл.глумац из Крупња – председавајући по функцији

2.

 

3.

Андријана Влајковић,дил.србиста из Крупња

4.

Жарко Недић, дипл. виши спортски тренер из Крупња

5.

 

6.

Синиша Живковић, дипл. инжењер шумарства из Крупња

7.

Maрко Дамњановић,дипл.проф.информатике и технике из Бањевца

8.

Душко Нешић,предузетник из Завлаке

    9. Aлександар Тадић-студент из Крупња
Back Top