Општинско веће

Чланови Општинског већа општине Крупањ

р.б.

Име и презиме

1.

Иван Исаиловић, председник општине, дипл.глумац из Крупња – председавајући по функцији

2.

Весна Марјановић, , заменик председника општине, рударски техничар из Крупња – члан по функцији

3.

Андријана Влајковић,дил.србиста из Крупња

4.

Жарко Недић, дипл. виши спортски тренер из Крупња

5.

Бранислав Дамњановић, дипл.правник из Крупња

6.

Синиша Живковић, дипл. инжењер шумарства из Крупња

7.

Maрко Дамњановић,дипл.проф.информатике и технике из Бањевца

8.

Душко Нешић,предузетник из Завлаке

9. Aлександар Тадић-студент из Крупња
Back Top