Општинско веће

Чланови Општинског већа општине Крупањ

р.б.

Име и презиме

1.

Иван Исаиловић, председник општине, дипл.глумац из Крупња – председавајући по функцији

2.

Весна Марјановић, , заменик председника општине, рударски техничар из Крупња – члан по функцији

3.

Андријана Влајковић,дил.србиста из Крупња

4.

 

5.

Бранислав Дамњановић, дипл.правник из Крупња

6.

Синиша Живковић, дипл. инжењер шумарства из Крупња

7.

Maрко Дамњановић,дипл.проф.информатике и технике из Бањевца

8.

 

    9.  
Back Top