Оснивање предузећа

KAKO OSNOVATI PREDUZEĆE U SRBIJI

APR

Osnivanje preduzeća vrši Agencija za privredne registreprema proceduri koja je usklađena sa savremenim svetskim standardima. Osnivanjem ove agencije 4. januara 2005. godine procedure registracije su znatno pojednostavljene, smanjujući vremenski period registracije i omogućujući osnivanje preduzeća na jednom mestu. Registar je napravljen kao centralizovana elektronska baza podataka registrovanih privrednih subjekata. 

Adresa Agencije za privredne registre je Brankova 25, 11000 Beograd, telefon info centra : 011/20 23 350, a svi potrebni podaci  dostupni su i mogu se naći na sajtu Agencije za privredne registre   www.apr.gov.rs.

Registar privrednih društava počeo je sa radom 4. januara 2005. godine, čime se sa registracije privrednih subjekata u sudskom postupku prešlo na administrativni postupak registracije, sa ciljem ubrzanja postupka i postizanja veće efikasnosti kroz postojanje jedinstvenog, elektronskog sistema registrovanja podataka, koji su od značaja za privredne subjekte i koji su neophodni u svakodnevnom pravnom i poslovnom prometu.

Prelaskom na centralizovani sistem registracije dobijena je jedinstvena, centralizovana, elektronska baza podataka o privrednim subjektima u Republici Srbiji, koja sadrži sve podatke koji su prema zakonu, a u skladu sa direktivama EU predmet registracije, a koja je putem Interneta dostupna svim zainteresovanim licima, bez potrebe da dokazuju svoj pravni interes, na brz i jednostavan način.

Pravne forme privrednih društava koja mogu biti registrovana su:

  1. Ortačko društvo (dva ili više vlasnika)
  2. Komanditno društvo - KD
  3. Društvo sa ograničenom odgovornošću (do 50 osnivača) – DOO
  4. Akcionarsko društvo – AD
Preduzetnici

Od 1. januara 2006. godine, u okviru Registra privrednih subjekata registruju se i preduzetnici.

Preduzetnik je fizičko lice koje je registrovano i koje radi sticanja dobiti u vidu zanimanja obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti, uključujući umetničke i stare zanate i poslove domaće radinosti.

Umetnički i stari zanati i poslovi domaće radinosti jesu, naročito: filigranska delatnost, opančarska, grnčarska, kao i izrada predmeta koji imaju estetsko obeležje narodnog stvaralaštva. Ministar nadležan za poslove privrede bliže određuje poslove, koji se u smislu ovog zakona, smatra umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti. Umetnički, stari zanati i poslovi domaće radinosti su delatnosti koje se isključivo registruju u pravnoj formi preduzetnik.

Preduzetnik se registruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Fizičko lice koje odluči da registruje obavljanje delatnosti u pravnoj formi preduzetnik smatra se privrednim subjektom.

Fizičko lice upisano u posebni registar, koje u vidu zanimanja obavlja delatnost slobodne profesije uređenu posebnim propisima, smatra se preduzetnikom u smislu ovog zakona ako je tim propisima to određeno.

Individualni poljoprivrednik nije preduzetnik u smislu ovog zakona, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno.

Prilikom registracije, preduzetnik se opredeljuje za jednu, pretežnu delatnost, koju će registrovati u Agenciji, ali ga to ne sprečava da obavljati i druge, zakonom dozvoljene delatnosti.

Sve potrebne podatke  o osnivanju preduzeća/radnje kao što su potrebna dokumentacija za osnivanje, za registraciju promene kod privrednih subjekata, brisanje iz registra i sve drugo možete naći na sajtu Agencije za privredne registre   www.apr.gov.rs

Back Top