Канцеларија локалног економског развоја

Lokalni ekonomski razvoj

Program „Lokalni ekonomski razvoj“ započet je u februaru 2005. godine u okviru donatorskog  projekta  i obuhvatio je zajednički rad građana, preduzetnika i lokalnih vlasti na sagledavanju potencijala i  mogućnosti sopstvenog  razvoja.      

Opština Krupanj je uvidela potrebu strateškog upravljanja  razvojem i nužnost  definisanja strateških ciljeva.

Opština Krupanj  je realizovala   izradu Strategije  lokalnog održivog razvoja  i usvojila je na  Skupštini  Opštine.  

Realizacija Strategije je planirana kroz implementaciju 65 projekata, koji su klasifikovani u 32 programa, a u funkciji ostvarivanja  definisanih ciljeva.

Kako bi se obezbedila institucionalna podrška i održivost ovog procesa, opština  je u saradnji sa Organizacijom za međunarodnu pomoć i razvoj (IRD)  realizovala projekat osnivanja i opremanja opštinske  kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.  

IRD je zaposlene u kancelariji uključio u program obuke, za  sticanje kvalitetnih znanja i veština, neophodnih za upravljanje ovim, za ekonomsku revitalizaciju opštine  veoma značajnim procesom.   

Zaposleni u  kancelariji permanentno učestvuje u edukativnim  seminarima, usavršava se, prati  razvojne  trendove u oblastima koje radi.    Ostvaruje  dobru saradnju sa institucijama državnog i lokalnog nivoa, donatrima i drugim institucijama  koje  pomažu ekonomski  razvoj.

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj otvorena je 7. marta 2007.  godine,  do danas  realizovan  je  značajan  broj  projekata  iz  različitih  oblasti. 

Osnovni  ciljevi  rada  Kancelarije   LER   Opštine  Krupanj:

- Privlačenje  domacih  i  stranih  investitora,

- Pružanje  podrške  privrednim  subjektima  na lokalnom nivou ,

- Marketing  i  promotivne  aktivnosti, 

- Povezivanje  sa   institucijama na državnom i lokalnom  nivou,

- Razvijanje  partnerstva  između  javnog i privatnog sektora,

- Pravljenje   baze podataka,

- Realizacija   projekata  iz  Strteškog  plana,

-  Edukacija i  permanentno  usavršavanje.                                          

Rad  Kancelarije LER-a i ostvarivanje razvojnih ciljeva u oblastima  infrastrukture, poljoprivrede, preduzetništva,usluga i  podizanju ljudskih kapaciteza, dovodi  do ekonomskog  razvoja  i podizanja  nivoa  životnog  standarda  građana.

  • Kontakt: Jelena  Teodorović,  015-581-475, lokal 126
  • e-mail: krupanjso1@mts.rs
Back Top