Општинска управа

Начелник Општинске управе

  • Милорад Симић
    дипломирани правник из Ликодре
    Тел: + 381 15 581 125
  • Факс : + 381 15 581 103

Dokumenta

Organizaciona šema opštinske uprave


Organizaciona šema opštinske uprave opštine Krupanj 

sa sistematizovanim radnim mestima

1. Načelnik Opštinske uprave

2. Zamenik načelnika opštinske uprave

3. Pomoćnik Predsednika opštine za urbanizam

4. Pomoćnik Predsednika opštine za ekonomski razvoj

5. Pomoćnik Predsednika opštine za ekologiju

Odsek za opštu upravu i društvene delatnosti

(Šef odseka)

Odsek za privredu i finansije

(Šef odseka)

Odsek za lokalnu poresku administraciju

(Šef odseka)

Odsek za inspekcijske,stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove i urbanizam

(Šef odseka)

6. Saradnik za pružanje pravne pomoći građanima i javnim preduzećima, ustanovama i organizacijama

29. Saradnik za razvoj poljoprivrede i zaštitu životne sredine

 

43. Inspektor kancelarijske kontrole; utvrđivanja i naplate javnih prihoda

48. Prosvetni inspektor

7. Saradnik za normativno-pravne poslove i poslove javnih nabavki

30. Saradnik za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo, veterinarstvo, lov i ribolov

44. Inspektor terenske kontrole

49. Komunalni inspektor

8. Stručno administrativnei poslovi Predsednika Opštine i Opštinskog veća

31. Poslovi za preduzetništvo, saobraćaj i izdavanje radnih knjižica i pružanje pomoći udruženjima građana

45. Inspektor naplate

50. Inspektor  za zaštitu životne sredine

9. Poslovi ličnog statusa građana i poslove boračko invalidske zaštite

32. Saradnik za budžet i trezor

 

46. Poreski kontrolor

51. Komunalni redar

10. Personalni poslovi i birački spiskovi

33. Šef računovodstva i trezora

47.Terenski kontrolor i izvršitelj naplate utvrđenih javnih prihoda

52.Građevinski inspektor

11. Bezbednost i zdravlje na radu, obezbeđenje i pružanje pomoći mesnim zajednicama.

34. Saradnik za podračune ministarstava – briše se

 

53.Saobraćajni inspektor

12. Društvene delatnosti, dečija i socijalna zaštita

35. Glavni knjigovođa trezora

 

54. Saradnik za imovinsko – pravne i stambene poslove

13. Dečija i socijalna zaštita

36. Knjigovođa

 

55. Saradnik za urbanizam, komunalne delatnosti i građevinsko zemljište

14. Matičar za matično područje Krupanj

36a. Likvidator

 

56.  Urbanizam i građevinarstvo

15. Matičar – referent mesne kancelarije

37. Poslovi obračuna i blagajne

 

 

15a. Zamenik matičara

37a. Finansijski poslovi sa indirektnim budžetskim korisnicima

 

 

16. Poslovi pisarnice

38. Budžetski inspektor

 

 

17. Poslovi arhive i stručne biblioteke

39. Koordinator za podršku lokalnom ekonomskom razvoju i saradnik za informisanje

 

 

18. Skupštinski poslovi i nabavke

40. Stručni saradnik za podršku lokalnom ekonomskom razvoju

 

 

19. Administrator servera i lokalne mreže

41.Referent za nabavku i rad sa komisijama Predsednika opštine – briše se

 

 

20. Daktilograf (za potrebe funkcionera)

42.Računovođa za mesne zajednice

 

 

21. Daktilograf

42a. Poslovi za privredne delatnosti i robne rezerve

 

 

22. Vozač

 

 

 

23. Domar

 

 

 

24. Portir

 

 

 

25. Spremačica

 

 

 

26. Kurir

 

 

 

27.Koordinator lokalne kancelarije za mlade

 

 

 

28.Poslovi na  umnožavanju materijala

 

 

 

 

Back Top