Јавне набавке

Opština Krupanj raspisuje

application/msword 1KONKURSNA dokum.za prevoz ucenika na relaciji od Lipenovica, Cojinog tocka i Bogostice do Krupnja.doc (302.1 kB)

application/msword 3 IZMENA KONKURSNE DOKUM. ZA JN 404-48 do 24.12.2015..doc (48.6 kB)

application/zip BIBLIOTEKA POLITIKA.zip (9.6 MB)

application/msword III IZMENJENA konkursna dok. za mostove na Bogostici i Likodri-3 do 16.12.2015..doc (27.1 kB)

application/msword II IZMENA konkurs.dokum za Trosku do 18.12.2015..doc (56.3 kB)

application/msword II IZMENJENA konk.dokum.za most u Bogostici i Likodri- do 14.12.2015.doc (28.7 kB)

application/msword IZMENA konkursne dok.za radove na zameni ulicne rasvete LED svetiljkama od 27.02.2017..doc (333.3 kB)

application/msword IZMENA konkursne dokum.za izradu elektroenergetske instalacije u hali konfekcija.doc (221.7 kB)

application/msword Izmena konkursne dokumentacije 404 6 2016 za ulicu N.Oslobodjenja do 18.3.2016..doc (62.5 kB)

application/msword IZMENJENA konk.dok.za Trosku do 14.12.2015..doc (24.6 kB)

application/msword IZMENJENA konk.dokum. za most u Bogostici i Likodri do 14.12.2015..doc (26.6 kB)

application/msword IZMENJENA KONK.DOKUM. za prevoz od 03.03.2016.god do 15.03.2016..doc (49.7 kB)

application/msword Izmenjena KONKURSNA dok.za informisanje do 7.7.2015..doc (362.0 kB)

application/msword Izmenjena konkursna za most na LIKODRI do 5.10.2015.doc (499.7 kB)

application/zip JN 2021.zip (12.1 MB)

application/pdf JNdod.ugovora za izgr.sanit.-fek.kan..pdf (164.2 kB)

application/pdf JN odluka o dod.ugov.UG Zora 2019.pdf (295.6 kB)

application/octet-stream KD - Radovi na zameni ulicne rasvete do 09.03.2020.godine.docx (334.1 kB)

application/msword kkKONKURSNA dok. za PREVOZ 2018.god..doc (356.4 kB)

application/msword kkKONKURSNA dok. za TOPALKA.doc (220.2 kB)

application/msword kkKONKURSNA dokumentacija.doc (225.3 kB)

application/msword kkKonkursna dokumentacija projektovanje puteva.doc (181.8 kB)

application/msword kkKONKURSNAdokumentacija za nastup rok grupe Riblja Corba.doc (221.7 kB)

application/msword kkKONKURSNA dokumentacija za predstava Ljubav je muzika.doc (226.3 kB)

application/msword kkKONKURSNA dokumentacija za predstava ROMANTICNE BUDALE.doc (225.3 kB)

application/msword kkKONKURSNA dokumentacija za predstavu Bajka o mudrom prasetu.doc (227.3 kB)

application/msword kkKONKURSNA dokumentaciJN usluge izrade programa za kor.polj.zemlj..doc (348.2 kB)

application/msword Konk.dokum. za ambulantu B.Crkva do 7.3.2016..doc (952.8 kB)

application/msword Konk.dok za most na Likodri za D.potok i Lipenovic do 11.4.2016..doc (792.6 kB)

application/msword KONKURSNA-DOKUMENTACIJA-za-ogrev do 12.9.2017..doc (523.3 kB)

application/msword Konkursna - projekti za mostove do 4.8.2015..doc (200.7 kB)

application/msword KONKURSNA D. za DNEVNI boravak 2019.doc (398.8 kB)

application/msword KONKURSNA d.za kanalizaciju u ul.Zice Markovic do 25.04.2019.god.doc (313.3 kB)

application/msword KONKURSNA d. za UGOSTITELJSKE usluge.doc (441.3 kB)

application/msword KONKURSNA d.za vodovod Golubovac-deonica 2 do 9.5.2016.god..doc (717.8 kB)

application/msword Konkursna dok.izrade Elaborata o inzenjerskogeoloskim uslovima izrade PDR Krupanj-Krzava.doc (169.5 kB)

application/msword Konkursna dok. racunari za elektronsku skupstinu do 17.06.2019..doc (297.5 kB)

application/msword KONKURSNA DOK. za adaptciju kotla 2019.god.doc (332.8 kB)

application/msword KONKURSNA DOK. za adaptciju kotla u zgradi opstine do 14.09.2018.g.doc (362.5 kB)

application/msword Konkursna dok.za atmosf kanalizacija u ul NO u Krupnju do 31.5.2016..doc (714.8 kB)

application/msword KONKURSNA dok.za direktan TV i radio prenos sednica SO Krupanj do 24.04.2019.g.doc (245.2 kB)

application/msword KONKURSNA dok.za dnevni boravak do 4.2.2016.god..doc (155.6 kB)

application/msword KONKURSNA dok.za dnevni boravak do 6.2.2017.god..doc (168.4 kB)

application/msword KONKURSNA DOK. ZA DOM KULTURE.doc (1.3 MB)

application/msword Konkursna dok. za elektr.energiju.doc (283.6 kB)

application/msword Konkursna dok. za elektronsku skupstinu do 22.11.2018.g.doc (270.8 kB)

application/msword KONKURSNA dok. za E pisarnicu2020.doc (266.2 kB)

application/msword KONKURSNA dok. za gorivo do 16.3.2016..doc (226.8 kB)

application/msword KONKURSNA dok.za gorivo rok do 17.03.2017..doc (245.8 kB)

application/msword KONKURSNA DOK.za INFORMISANJE do 15.4.2016..doc (347.6 kB)

application/msword KONKURSNA dok. za izradu elektroen.instalacija u hali Krupanjka do 19.03.2018.g..doc (371.2 kB)

application/msword Konkursna dok. za izradu projektne dok.za izgradnju saobrac.i komun.infrastr. do 25.05.2018.g.doc (463.4 kB)

application/msword KONKURSNA dok.za izradu projektne dok.za odvodjenje atmosferske vode u naselju Zarkovaca i rekons.izvorista Zlatanovac do 30.11.2015.doc (221.7 kB)

application/msword KONKURSNA dok.za izradu projektne dokum.za regulacije dela reke Krzave do 30.11.2015..doc (890.4 kB)

application/msword konkursna dok.za jn usluge izrade elaborata za identifikaciju problema u oblasti agrarnog i ruralnog razvoja do 05.02.2018.god..doc (342.5 kB)

application/msword KONKURSNA dok.za koncert grupe GALIJA.doc (224.8 kB)

application/msword Konkursna dok. za most na LIKODRI do 28.9.2015.doc (466.9 kB)

application/msword Konkursna dok.za nadzor na gradjevinskozanatskim radovima na hali u industrijskoj zoni do 16.03.2018.g..doc (163.3 kB)

application/msword KONKURSNA dok.za NADZOR vazi do 13.03.2017..doc (161.3 kB)

application/msword KONKURSNA DOK. za OGREV do 21.9.2015..doc (271.9 kB)

application/msword KONKURSNA DOK.za okvirni sporazum -zamena ulicne rasvete LED sijalicama.doc (651.3 kB)

application/msword KONKURSNA dok. za pomoc u kuci do 07.12.2018.g.doc (143.4 kB)

application/msword KONKURSNA dok. za pomoc u kuci do 13.4.2016..doc (161.3 kB)

application/msword Konkursna dok. za pomoc u kuci do 18.07.2018..doc (165.9 kB)

application/msword KONKURSNA dok.za pomoc u kuci za stara lica i OSI do 21.09.2017.godine.doc (161.8 kB)

application/msword KONKURSNA dok. za pregovar.postupak-prevoz.doc (241.7 kB)

application/msword KONKURSNA dok. za PREVOZ -2 do 21.5.2015..doc (288.8 kB)

application/msword KONKURSNA dok. za PREVOZ 2015.g do 10.8.2015..doc (336.4 kB)

application/msword KONKURSNA dok. za PREVOZ ucenika, nastavn.osoblja i putnika do 08.08.2019.god..doc (324.6 kB)

application/msword KONKURSNA dok. za PREVOZ ucenika, nastavn.osoblja i putnika do 17.08.2020.god..doc (466.4 kB)

application/msword KONKURSNA dok. za protivgradne rakete do 03.06.2019.god..doc (134.1 kB)

application/msword KONKURSNA dok. za puteve do 07.07.2017..doc (372.2 kB)

application/msword KONKURSNA dok. za racunare za potrebe opstinske uprave do 03.06.2019.g.doc (273.9 kB)

application/msword Konkursna dok. za radove u ul. Narodnog oslobodjenja do 8.3.2016.god..doc (389.1 kB)

application/msword KONKURSNA dok. za RAKETE do 4.7.2016..doc (138.2 kB)

application/msword KONKURSNA dok. za REKONSTR.ulica do 29.9.2015.doc (522.8 kB)

application/msword KONKURSNA DOK. za rekonstrukciju i adaptaciju bivse zgrade odrzavanja sa kotlarnicom u industr.zoni do 27.05.2019.g.doc (712.7 kB)

application/msword KONKURSNA dok. za sanaciju Doma kulture PREGOVARACKI POSTUPAK.doc (1.3 MB)

application/msword KONKURSNA dok. za Sasavi bluz.doc (229.9 kB)

application/msword KONKURSNA dok.ZA STACIONAR do 29.6.2015..doc (1.3 MB)

application/msword KONKURSNA dok. za ugostitelj.usluge do 28.06.2019.g.doc (367.6 kB)

application/msword KONKURSNA dok.za ugostiteljske usluge do 14.4.2016..doc (397.3 kB)

application/msword KONKURSNA dok. za UGOSTITELJSKE usluge do 17.08.2015..doc (400.4 kB)

application/msword KONKURSNA dok. za uredjenje prostora iza zgrade opstine do 06.11.2019.god..doc (554.5 kB)

application/msword Konkursna dok. za usluge televizijskog i radio emitovanja sednica Skupstine opstine Krupanj i ostale medijske usluge do 25.10.2017.g.doc (283.1 kB)

application/msword KONKURSNA dok. za uslugu dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju do 24.01.2018.god..doc (168.4 kB)

application/msword Konkursna dok. za uslugu nadzora na pojacanom odrzavanju lokalnih puteva do 20.07.2017.do 11h.doc (163.8 kB)

application/msword Konkursna dok.za uslugu pomoci u kuci za stara lica i OSI do 08.02.2018.god..doc (170.0 kB)

application/msword Konkursna dokum.za gradjev.zanatske radove u industrijskoj zoni do 05.03.2018.god.doc (450.6 kB)

application/pdf Konkursna dokum. za izgradnju Mosta preko Bogostice do 29.2.2016.god..pdf (1.6 MB)

application/msword KONKURSNA dokum.za jn radova na izradi elektroenergetskih instalacija u hali konfekcija Krupanjka do 06.02.2018.god..doc (476.2 kB)

application/octet-stream KONKURSNA dokum. za korisceni kamion za odnosenje smeca do 15.12.2017.g.docx (68.0 kB)

application/msword KONKURSNA dokum. za radove na izradi istraznih busotina do 11.09.2018.god..doc (399.4 kB)

application/msword Konkursna dokum.za radove na rekonstrukciji krova na sportskoj hali u Krupnju do 29.06.2017. u 11h.doc (230.9 kB)

application/msword Konkursna dokum. za trotoare do 19.01.2015.god..doc (201.7 kB)

application/msword KONKURSNA dokumen.za radove na rekonstrukciji krova na objektu gradske pijace do 04.07.2019.g.doc (229.4 kB)

application/msword Konkursna dokumentacija -izgradnja SPORTSKOG terena 2020.doc (710.7 kB)

application/msword Konkursna dokumentacija Dom zdravlja Krupanj_23.06.2017.doc (889.3 kB)

application/msword Konkursna dokumentacija kliziste Brstica Savici do 18.7.2016..doc (163.8 kB)

application/msword Konkursna dokumentacija nadzor most Dobri potok do 11.5.2016..doc (192.5 kB)

application/msword Konkursna dokumentacija projektovanje 2 bujicne pregrade 2020.doc (185.9 kB)

application/msword Konkursna dokumentacija projektovanje 3 bujicne pregrade do 10.5.2016.doc (209.4 kB)

application/msword Konkursna dokumentacija sanacija klizista u Dvorskoj do 13.5.2016..doc (291.3 kB)

application/msword Konkursna dokumentacija ul Luke Stevica final do 14.8.2015..doc (410.6 kB)

application/msword Konkursna dokumentacija usluge izrade izmenai dopuna PGR do 02.03.2018.god..doc (238.1 kB)

application/msword KONKURSNA DOKUMENTACIJAza auto sedista za decu.doc (256.0 kB)

application/msword KONKURSNA dokumentacija za el.energ.do 22.02.2016..doc (270.3 kB)

application/msword KONKURSNA dokumentacija za gorivo do 08.03.2019.g.doc (206.8 kB)

application/msword Konkursna dokumentacija za izradu geodetske dokumentacije za potrebe opstine do 24.10.2017.g.doc (195.6 kB)

application/octet-stream KONKURSNA dokumentacija za izradu planova upravljanja nutritijentima u cilju zastite vodotokova od zagadjenja iz poljop.proiz. do 05.07.2019.g.docx (210.3 kB)

application/msword KONKURSNA dokumentacija za izradu programa zastite vodnih i zemljisnih resursa do 18.02.2019..doc (342.5 kB)

application/msword Konkursna dokumentacija za JN radova na izgradnji parkinga do 14.06.2018.g.doc (532.0 kB)

application/msword KONKURSNA dokumentacija za kontrolu plodnosti poljop.zemlj. do 20.09.2019.god..doc (316.9 kB)

application/msword KONKURSNA dokumentacija za LED rasvetu do 3.3.2017.god..doc (345.6 kB)

application/msword KONKURSNA DOKUMENTACIJA za licnog pratioca deteta do 05.02.2020.g.doc (360.4 kB)

application/msword KONKURSNA DOKUMENTACIJA za licnog pratioca deteta do 14.02.2019.g.doc (360.4 kB)

application/msword Konkursna dokumentacija za Medeni mesec.doc (224.8 kB)

application/msword konkursna dokumentacija za medije 2018.doc (281.6 kB)

application/msword Konkursna dokumentacija za nadzor na radovima na odrzavanju puteva do 25.01.2018.g.doc (163.8 kB)

application/msword Konkursna dokumentacija za nadzor na rekonstrukciji puta Bela Crkva -Likodra do 26.01.2018.g.doc (164.4 kB)

application/msword KONKURSNA DOKUMENTACIJA za nastup benda Ane Stajdohar.doc (223.7 kB)

application/msword KONKURSNA dokumentacija za nastup Djordja Davidas.doc (219.1 kB)

application/msword KONKURSNA dokumentacija za nastup grupe Divanhana.doc (223.2 kB)

application/msword KONKURSNAdokumentacija za nastup hora Viva Vox.doc (222.2 kB)

application/msword KONKURSNAdokumentacija za nastup Tijane Dapcevic.doc (221.2 kB)

application/msword Konkursna dokumentacija za ogrev za potrebe opstine, skola i vrtica do 17.09.2018.god.doc (476.2 kB)

application/msword KONKURSNA dokumentacija za pomoc u kuci 2020.doc (416.8 kB)

application/msword KONKURSNA dokumentacija za pozorisnu predstavu Cudesna igra.doc (229.4 kB)

application/msword KONKURSNA DOKUMENTACIJA za prevoz OGREVA.doc (342.5 kB)

application/msword KONKURSNA DOKUMENTACIJA za prevoz OGREVA do 19.09.2019.god..doc (342.0 kB)

application/msword KONKURSNA dokumentacija za projektovanje do 13.02.2019.g..doc (234.0 kB)

application/msword Konkursna dokumentacija za projektovanje vodovoda Laze do 03.10.2016.godine.doc (246.8 kB)

application/msword KONKURSNA dokumentacija za putnicko vozilo za potrebe opstinskih organa do 20.11.2018.g.doc (247.3 kB)

application/msword KONKURSNA dokumentacija za racunarsku opremu do 04.12.2017.g.doc (313.3 kB)

application/msword KONKURSNA dokumentacija za radove na unapredjenju energ.efikasnosti zgrade PU Nasa radost do 31.05.2019.god..doc (798.2 kB)

application/msword KONKURSNA dokumentacija za rakete do 12.05.2017..doc (138.2 kB)

application/msword Konkursna dokumentacija za rekonstr.krova na hali do 7.12.2015.doc (204.3 kB)

application/msword Konkursna dokumentacija za rekonstrukciju ulica u Krupnju.doc (417.3 kB)

application/msword KONKURSNA dokumentacija za sanaciju i adaptaciju objekta konfekcija Krupanjka do 03.10.2017.g.doc (329.2 kB)

application/msword KONKURSNA DOKUMENTACIJA za uslugu pomoci u kuci do 07.02.2019.g.doc (426.0 kB)

application/msword Konkursna dokum projekat kanalizacija u ul Zice Markovica1.doc (653.8 kB)

application/msword Konkursna dok za asfaltiranje lok. puteva do 21.10.2019.g.doc (307.2 kB)

application/msword Konkursna izgradnja kolektora IIa faza ponovlj.do 2.2.2016.god..doc (540.2 kB)

application/msword Konkursna kolektor IIa faza final-do 10.09.2015..doc (563.2 kB)

application/msword Konkursna nadzor gabioni do 29.2.2016.god..doc (190.5 kB)

application/msword Konkursna nadzor kolektor IIa faza do 22.02.2016..doc (191.0 kB)

application/msword Konkursna nadzor most na Bogostici do 11.03.2016.god..doc (191.0 kB)

application/msword Konkursna nadzor most na Krzavi do 26.2.2016.god..doc (183.8 kB)

application/msword Konkursna nadzor most Radisici do 22.10.2015..doc (188.9 kB)

application/msword Konkursna nadzor Zlatinovac do 22.2.2016..doc (193.0 kB)

application/msword Konkursna radovi na pojacanom odrzavanjau puteva do 31.3.2016..doc (602.6 kB)

application/msword Konkursna trotoari do 2.11.2015.doc (212.0 kB)

application/msword KONKURSNA za most Bogostica i u ul.26 sept do 14.12.2015.god..doc (1.3 MB)

application/msword KONKURSNA za nadzor-kisna kanal. ul. N.oslobodjenja do 20.6.2016.god..doc (152.1 kB)

application/msword Konkursna za nadzor mostovi Bogostica i 26 sept.do 31.12.2015..doc (193.5 kB)

application/msword KONKURSNA za nadzor vodovod Golubovac do 9.6.2016.god..doc (189.4 kB)

application/msword Konkursna za radove za Program prev.mera za vode II reda do 19.11.2015..doc (171.5 kB)

application/msword Konkursna Zavlaka Zlatinovac do 15.1.2016.god..doc (410.6 kB)

application/msword KONKURSNA za za izradu gabionske konstrukcije u selu Kryava,TROSKA do 14.12.2015.god..doc (398.8 kB)

application/msword Konkursne dok. za most u Krzavi do 9.2.2016..doc (1.0 MB)

application/zip Nabavka kucnih vodomera sa LORA ocitavanjem do 19.11.2020.zip (1.1 MB)

application/pdf obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava JN geodetske usluge 2017..pdf (567.1 kB)

application/msword Obavestenje o pokretanju pregovarackog postupka za prevoz.doc (27.1 kB)

application/msword OBAVESTENJE o produzenju roka -LED sv..doc (27.1 kB)

application/msword OBAVESTENJE o produzenju roka -N.oslob. do 18.3.2016..doc (26.6 kB)

application/msword OBAVESTENJE O PRODUZENJU roka za jn 404-48 do 24.12.2015..doc (25.6 kB)

application/msword OBAVESTENJE o produzenju roka za podn.ponuda za gabione Troska do 18.12.2015.doc (24.6 kB)

application/msword OBAVESTENJE o produzenju roka za podnos.ponuda za 2 mosta do 16.12.2015..doc (25.6 kB)

application/msword Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda za jn usluge prevoza ucenika, nastavnog osoblja i putnika do 08.05.2017.godine.doc (28.2 kB)

application/msword OBAVESTENJE o produzenju roka za prevoz od 30.12.2016. do 20.1.2017..doc (27.6 kB)

application/msword OBAVESTENJE o produzenju roka za prevoz ucenika, nast.osob i putnika do 31.07.2017.g.doc (33.3 kB)

application/msword OBAVESTENJE o produzenju roka za prevoz ucenika i nast.osoblja i putnika do 15.3.2016..doc (28.2 kB)

application/msword OBAVESTENJE o zakljucenom ugovoru s.doc (26.1 kB)

application/msword ODGOVORI od 14.11.2015.godine za gabione.doc (28.2 kB)

application/msword Odgovor na pitanja od 28.06.2017.g za radove na sanaciji Doma zdravlja Krupanj.doc (26.6 kB)

application/msword Odgovor na pitanje od 22.07.2017. za jn radova na sanaciji Doma zdravlja Krupanj.doc (25.6 kB)

application/msword Odgovor na pitanje od 25.07.2017.g za radove na sanaciji Doma zdravlja Krupanj.doc (25.6 kB)

application/msword ODGOVOR na pitanje za jn 404-48 od 11.12.2015.g.doc (27.6 kB)

application/msword Odgovor na pitanje za jn radova na sanaciji Doma zdravlja Krupanj od 12.07.2017.godine.doc (27.6 kB)

application/msword ODGOVOR za JN 404-13 od 26.2.2016..doc (24.6 kB)

application/pdf odl.dod.ugo.JN Gradex.pdf (287.6 kB)

application/pdf odl.dod.ugo.JN na izradi istrazne busotine i bunara za potrebe vodosnadbevanja Krupanj.pdf (305.5 kB)

application/pdf odl.dod.ugo.JN zamena kotla u kotlarnici zgrade Opstine Krupanj.pdf (298.7 kB)

application/pdf odl.dod.ugo.Poljosavet.pdf (315.5 kB)

application/pdf odl.dod.ugov.Banbus 2020.pdf (321.0 kB)

application/pdf odl.dod.ugov. INGRAD ENERGO.pdf (303.6 kB)

application/pdf odl.dod.ugov. ogrev eps 2020.pdf (385.5 kB)

application/pdf odl.dod.ugovora JN za predstavu Ljubav je muzika.pdf (98.8 kB)

application/pdf odl.dodeli ugovora JN za predstavuBajka o mudrom prasetu.pdf (100.1 kB)

application/pdf odl.Elektronikpartner001.pdf (423.3 kB)

application/pdf odl.o do.ugov.Studio Kolarac001.pdf (76.3 kB)

application/pdf odl.o dod.ugo.JN rekons.Dobropotocke ulice.pdf (303.6 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov. AG UNS Arhitekt 2019.pdf (335.1 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov. Banbus2019.pdf (355.6 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov. Geosistem 2019.pdf (413.1 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov.GP TREM GRADNJA001.pdf (299.0 kB)

application/pdf Odl.o dod.ugov.gradska pijaca 2019.pdf (326.0 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov.GSM-K.pdf (84.6 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov.HIDING 2019001.pdf (314.7 kB)

application/pdf Odl.o dod.ugov.Homnet-2019001.pdf (322.6 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov.IRON GUARD SECURITY.pdf (311.6 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov.JN Srbijasume SG Boranja.pdf (468.5 kB)

application/pdf Odl.o dod.ugov.JP EPS.pdf (64.3 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov.JP EPS 2020.pdf (79.9 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov. JP Srbija sume 2020.pdf (351.8 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov.JP Srbije Sume001.pdf (387.0 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov. Kolubara2019.pdf (360.8 kB)

application/pdf Odl.o dod.ugov. koncert Ana Stajdohar.pdf (331.5 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov.LOZNICAELEKTRO.pdf (518.4 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov. Medeni mesec.pdf (337.8 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov. MEGA COMPUTER ENG.INEERING 2020.pdf (383.2 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov.MIVS KOP 2019.pdf (526.1 kB)

application/pdf Odl.o dod.ugov.MN Loznica 2019.pdf (323.2 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov. MONTER TERM.pdf (306.4 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov. Niveus Tim.pdf (323.1 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov.NIVEUS TIM.pdf (315.6 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov.Niveus tim licn.pratilac2020.pdf (304.4 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov. Olivijo001.pdf (322.8 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov. Petro mont i Master Mont 021.pdf (444.2 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov. PIKO 2019.pdf (292.6 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov.PIKO 2020.pdf (326.2 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov. Poljosavet 19.pdf (314.7 kB)

application/pdf Odl.o dod.ugov. POljosavet 2019.pdf (338.0 kB)

application/pdf Odl.o dod.ugov.predstava Cudesna igra.pdf (323.9 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov.Razvoj Markovic-PU Nasa radost..pdf (317.3 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov.Razvoj Markovic 2019 q.pdf (310.8 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov.REFLEKS001.pdf (330.9 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov.rekon.vodovoda u Krupnju VPPP Velika Morava.pdf (118.6 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov. Scena 2019.pdf (79.1 kB)

application/pdf Odl.o dod.ugov. Stela inzinjering 2020.pdf (442.5 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov.Trayal Korporacija 2020.pdf (320.7 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov. TV AS 2019.pdf (438.2 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov.ugostiteljske 2019.pdf (343.3 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov.UG Sigurni uz nas.pdf (301.1 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov. UG Zora -dnevni boravak.pdf (305.7 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov.za ogrev 2018.pdf (492.5 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov.za predstvau Carobnjak toza iz voza.pdf (343.7 kB)

application/pdf odl.o dod.ugov. za radove vode II reda 2018.pdf (358.9 kB)

application/pdf odl.o dod.ugovora JN za Amadeus bend.pdf (96.8 kB)

application/pdf odl.o dod.ugovora Niveus tim 2020.pdf (374.2 kB)

application/pdf odl.o dod.ugovora parking2018.pdf (97.9 kB)

application/pdf odl.o dod.ugovora rakete2018.pdf (97.3 kB)

application/pdf odl.o dodeli ugov.JN Nebojsa Milovanovic.pdf (102.2 kB)

application/pdf odl.o dodeli ugov.SIT SYSTEMS.pdf (313.6 kB)

application/pdf odl.o dodeli ugov.za elek.skupstinu 2018.pdf (467.4 kB)

application/pdf odl.o dodeli ugovora JN Banbus.pdf (107.0 kB)

application/pdf odl.o dodeli ugovora JN usluge TV i radio emitovanja 2018..pdf (130.0 kB)

application/pdf odl.o dodeli ugovora JN Viva Vox.pdf (105.5 kB)

application/pdf odl.o doeli ugovora JN Homnet.pdf (94.0 kB)

application/pdf odl.o obustavi otvorenog postupka.pdf (159.1 kB)

application/pdf odl.o obustavi postupka JN 2020.pdf (335.2 kB)

application/pdf odl.o obustavi postupka JN racunarska oprema.pdf (147.9 kB)

application/pdf odl.o obustavi postupka za ogrev2019.pdf (287.5 kB)

application/pdf odl.o pokretanju JN signalizac2019.pdf (312.7 kB)

application/pdf odl.o zaklj.okvirnog sporazuma HOMNET 2020.pdf (376.1 kB)

application/pdf odl.Trayal Korporacija001.pdf (300.2 kB)

application/pdf odluka o dod.ugov.JN grupa ponudjaca 2018.pdf (353.1 kB)

application/pdf odluka o dod.ugov.Sigurni uz Nas 2019.pdf (305.2 kB)

application/pdf odluka o dod.ugovora za el.energiju 22.2.2017..pdf (138.9 kB)

application/pdf odluka o dodeli nadzora za puteve i ulice 14.3.2017..pdf (166.2 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugov.za nadzor 2019.pdf (153.7 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora-nadzor za radove na domu zdravlja.pdf (171.2 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora broj 404-6 od 6.2.2018.pdf (165.4 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora JN Romanticne budale.pdf (98.7 kB)

application/pdf Odluka o dodeli ugovora KERBER 09.08.2018.god..pdf (155.7 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora Lipenovic-privredne stale.pdf (105.9 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora nabavku putnickog auta OU.pdf (333.0 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora od 22.3.2018.za elektoradove Krupanjka.pdf (171.8 kB)

application/pdf Odluka o dodeli ugovora o rekonstrukciji ulica -27.09.2017.god.pdf (152.1 kB)

application/pdf Odluka o dodeli ugovora PB Grad Put od 02.08.2018.god.pdf (176.2 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora po usvojenom zzp za projekte 3 bujicne pregrade od 7.6.2016..pdf (462.5 kB)

application/pdf Odluka o dodeli ugovora Sloga Trend 31.7.2018.pdf (93.3 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora u pregovarackom postupku bez objavljivanja poziva za podnosenje ponuda za prevoz.pdf (170.3 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za 3 kuce od 6.12.2016..pdf (298.2 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za ambulantu b.crkva od 11.3.2016.god..pdf (273.2 kB)

application/pdf Odluka o dodeli ugovora za bojana marovica od 02.08.2018.pdf (102.3 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za el.en.od 23.2.2018..pdf (150.3 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za geodetsku dokumentaciju.pdf (424.7 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za gradjev.zanatske radove u industrijskoj zoni od 8.3.2018..pdf (164.2 kB)

application/pdf Odluka o dodeli ugovora za informisanje-partija 2.pdf (162.0 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za izgradnju 2 mosta-na reci Bogostici i Likodri-od 21.12.2015..pdf (231.5 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za izgradnju kanalizacionog kolektora od 04.02.2016.god..pdf (233.2 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za izgradnju mosta na reci likodri za Lipenovic od 19.4.2016..pdf (231.9 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za izgradnju mosta preko Krzave od 17.2.2016..pdf (172.1 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za izradu gabionske konstr.-troska-krzava od 29.12.2015..pdf (172.6 kB)

application/pdf Odluka o dodeli ugovora za izradu proj.dokum.u naselju Zarkovaca, ul N.Oslobodjenja i Zlatanovac od 2.12.2015.pdf (178.8 kB)

application/pdf Odluka o dodeli ugovora za izradu proj.dokum.za regulaciju dela reke Krzave-Troska od 3.12.2015..pdf (148.2 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za izradu proj.tehn.dokum. za 3 bujicne pregrade od 16.5.2016..pdf (384.7 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za izvodj.radova u ul.narodnog oslobodjenja od 30.3.2016..pdf (393.4 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za izvodjenje radova na vodovodu Golubovac-deonica 2 od 19.5.2016..pdf (162.3 kB)

application/pdf Odluka o dodeli ugovora za JN-Topalko.pdf (104.4 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za kanaliz.pdf (147.2 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za most na Bogostici od 02.03.2016.god..pdf (180.4 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za most u likodri.pdf (217.5 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za nabavku 60 protivgradnih raketa od 6.7.2016..pdf (159.6 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za nabavku el.energije od 25.2.2016..pdf (150.6 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za nabavku goriva od 18.3.2016..pdf (181.0 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za nabavku radio stanica od 11.10.2016.god..pdf (175.7 kB)

application/pdf Odluka o dodeli ugovora za nadzor-put Bela Crkva-Likodra 2018..pdf (169.9 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za nadzor kolektor Kruoanj od 25.2.2016..pdf (166.4 kB)

application/pdf Odluka o dodeli ugovora za nadzor na elektroenerg.radovima u Krupanjci od 06.03.2018..pdf (1.3 MB)

application/pdf Odluka o dodeli ugovora za nadzor na odrzavanju puteva 2018..pdf (226.6 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za nadzor na radovima na rekonstrukciji ulica.pdf (145.7 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za nadzor na uredjenju nekateg.puteva i otresista.pdf (150.9 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za nadzor radova kisne kanalizacije u ul.N.oslobodnjenja od 23.6.2016..pdf (160.9 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za nadzor za 2 mosta od 5.1.2016.god.pdf (186.2 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za nadzor za gabione od 01.02.2016.god..pdf (161.8 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za nadzor za most na reci likodri od 13.5.2016..pdf (187.1 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za nadzor za most u bogostici od 15.3.2016..pdf (197.3 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za nadzor zlatinovac od 25.2.2016..pdf (157.1 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za nadzoy za radove na mostu na reci likodri 19.11.2015..pdf (158.4 kB)

application/pdf Odluka o dodeli ugovora za prevoz ucenika na relaciji od Lipenovica, Cojinog tocka i Bogostice do Krupnja.pdf (173.3 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za Program preventivnih radova i mera za vode II reda 23.11.2015..pdf (181.7 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za racunare.pdf (146.7 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za radova na atarskim putevima od 15.8.2016..pdf (158.9 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za radove izvorista Zlarinovac od 20.01.2016..pdf (928.6 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za radove na izgradnji sanitarno fekalne kanalizacije.pdf (152.4 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za radove na kisnoj kanaliz.u ul N. Oslobodjenja od 06.06.2016..pdf (160.6 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za radove na lok.putevima od 4.4.2016..pdf (170.1 kB)

application/pdf Odluka o dodeli ugovora za radove na pojacanom odrzavanju lokalnih puteva.pdf (150.3 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za radove na sanaciji klizista u Brstici od 19.7.2016..pdf (160.1 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za rek.bivse zgrade odrzavanja sa kotlarnicom u krupanjci.pdf (155.4 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za rekonst.trotoara u ul.vlade zecevica 3.11.2015..pdf (148.7 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za sanaciju doma zdravlja od 08.08.2017..pdf (296.1 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za sanaciju klizista u Dvorskoj od 16.5.2016.god..pdf (166.8 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za sanaciju vodovoda Golubovac od 25.04.2016..pdf (156.3 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za strucni nadzor na sanaciji vodovoda Golubovac od 20.6.2016..pdf (215.7 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za ugost.usluge 13.3.2017..pdf (149.0 kB)

application/pdf Odluka o dodeli ugovora za ugostiteljske usluge 02.08.2018..pdf (98.8 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za ugostiteljske usluge od 19.4.2016..pdf (149.8 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za usluge dnevnog boravka 7.2.2017..pdf (231.0 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za usluge dnevnog boravka od 10.2.2016.god..pdf (944.4 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za usluge informisanja od 20.4.2016..pdf (273.3 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za uslugu izrade izmena i dopuna PGR od 7.3.2018..pdf (260.6 kB)

application/pdf odluka o dodeli ugovora za uslugu pomoci u kuci.pdf (169.3 kB)

application/pdf Odluka o dodeli ugovora za uslugu pomoci u kuci od 18.4.2016..pdf (224.1 kB)

application/pdf odluka o dodeli uovora predstava Sex bomb 02.07.2018..pdf (100.1 kB)

application/pdf odluka o dodeli usluga JN Poljosavet.pdf (98.6 kB)

application/pdf odluka o doeli ug.gorivo 2017.pdf (155.3 kB)

application/pdf odluka o izmeni ugovora o j.n. radova broj 404-12-2016 od 28.7.2016..pdf (112.1 kB)

application/pdf odluka o izmeni ugovora o j.n broj 404-13-16 od 8.8.2016..pdf (112.5 kB)

application/pdf odluka o izmeni ugovora o jn radova broj 404-50-2016 od 16.6.2016.pdf (157.6 kB)

application/pdf odluka o izmeni ugovora o sanaciji ambulante B.Crkva br.404-13-16 od 19.8.2016..pdf (220.5 kB)

application/pdf odluka o izmeni ugovora za j.n.radova mosta u bogostici od 29.8.2016..pdf (176.2 kB)

application/pdf odluka o izmeni ugovora za j.n.radova mosta u krzavi od 29.8.2016..pdf (179.1 kB)

application/pdf odluka o obustavi postupka bibl.POLITIKA.pdf (158.7 kB)

application/pdf Odluka o obustavi postupka javne nabavke za krov na hali.pdf (147.0 kB)

application/pdf odluka o obustavi postupka za informisanje-partiju 1.pdf (145.2 kB)

application/pdf odluka o obustavi postupka za krov na hali 26.06.2017..pdf (86.6 kB)

application/pdf odluka o obustavi postupka za rac.opremu 2019.pdf (87.7 kB)

application/pdf odluka o obustavi postupka za radove na rekonstrukciji ulicne rasvete-led svetiljkama.pdf (247.0 kB)

application/pdf odluka za dnevni boravak 2018.god..pdf (164.7 kB)

application/pdf odluka za rekonstr.vod.laze od 06.10.2016..pdf (154.7 kB)

application/msword OJN-KD za sanaciju vodovoda GOLUBOVAC u Krupnju do 18.4.2016..doc (822.3 kB)

application/pdf oodl.o obustavi postupka JN 2019.pdf (52.1 kB)

application/pdf oodluka o dodeli ugovora za putnicko vozilo.pdf (147.3 kB)

application/msword oooKONKURSNA dokumentacija.doc (225.3 kB)

application/pdf PLAN JN 2020.pdf (43.7 kB)

application/pdf Plan JN 2021.pdf (237.8 kB)

application/pdf Plan JN 2022.pdf (220.5 kB)

application/msword porudzbenica_mobilna.doc (43.0 kB)

application/zip Pravilnici JN SO Krupanj.zip (6.8 MB)

application/msword q1KONKURSNA dokum. za radove na uredjenju nekategorisanih puteva i otresista.doc (169.0 kB)

application/pdf q2odluka o dodeli ugovora za izradu elaborata o inzenjerskogeol. uslovima izrade PDR Krupanj-Krzava.pdf (162.0 kB)

application/pdf qOdluka o dodeli ugovora za nadzor na radov.na pojacanom odrzavanju lokalnih puteva.pdf (173.3 kB)

application/zip Radovi na regulaciji reke Krzave u zoni Troske od km 0+000 do km 0+864 i izrada mosta preko reke Zmajevac.zip (411.5 kB)

application/msword _Konkursna dokumentacija sanacija kuca do 02.12.2016..doc (267.3 kB)

Back Top