Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју

Dnevni boravak
Dnevni boravak

Radna  grupa za socijalna pitanja opštine  Krupanj u okviru programa  ,,Podrška  jačanju lokalnih  zajednica   za  ostvarivanje socijalne  inkluzije, ''  uradila  je projekat ,, Dnevni  boravak za decu i mlade sa  smetnjama  u  razvoju, ''  čija  je implementacija  krenula u 2010. godini. Tada je  1.200.000,00 dinara uloženo od strane kraljevine Norveške za adaptaciju i opremanje objekta od 85m² prostora za  dnevni  boravak  dece  i mladih.  Adaptiran je  i uređen  prostor u vlasništvu opštine Krupanj i obezbeđen je ambijent  za  udoban i prijatan boravak  kao i za obavljanje predviđenih  aktivnosti. Unutrašnji prostor je organizovan tako da postoje tri prostorije, od kojih je jedna namenjena za edukativnu radionicu, jedna za tkačko krojačku radionicu i jedna za kancelarijski prostor sa čajnom kuhinjom i mokrim čvorom.

Za  održivost ovog projekta  u 2011. godini konkurisano  je  i  odobreno  još   3.284.657,00  dinara,  od  strane ministarstva rada i socijalne politike.  Sredstva su se koristila za funkcionisanje  i održavanje dnevnog  boravka, a nabavljeno je  i kombi vozilo za potrebe prevoženja dece u boravku. I opština je planirala 1.000 000,00 dinara za učešće u ovom projektu za deo troškova renoviranja objekta, opremanja i svakodnevnih troškova rada dnevnog boravka.

Usluge u boravku koji je počeo od aprila meseca sa pružanjem usluga koristi osam korisnika i to troje invalidne dece i mladih, troje sa smanjenim intelektualnim sposobnostima,  jedna gluvonema devojčica i jedan dečak sa smanjenim intelektualnim sposobnostima i oštećenjem sluha.

Izabrani pružalac usluga Udruženje,,Zora" je po planu prvo odradilo Program rada i izabralo dve osobe-voditelja koje rade u boravku sa decom. Nakon obuke uz rad pokazalo se da su se oba voditelja dobro uključila u organizaciju rada i iskazala visok stepen kreativnosti . U sve aktivnosti svakodnevno je uključen i rukovodilac dnevnog boravka koji je defektolog po struci sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa smetnjama u razvoju. Rukovodilac se stara i o vođenju potrebne dokumentacije o radu dnevnog boravka.

U boravku se organizuju kreativne radionice koje se za sada najčešće odnose na likovne sadržaje i materijale, glinu, glinamol, origami japansku tehniku u papiru, izradu makramea i raznih vrsta čvorova, slikanje na platnu. U okviru tkačke radionice postoje razboji na kojima se tka, a udruženje ima i šivaću mašinu za obuku. Udruženje,,Zora" poseduje keramičku peć i keramički točak koji bi se mogli koristiti u budućem radu ukoliko se nađe dobar edukator za izradu predmeta od gline. Tako bi se deca i mladi u kasnijem radu boravka pored tkanja, izrade narodne radinosti, vez, štrikanje, heklanje, mogla prema svojim sposobnostima i sklonostima osposobiti za izradu predmeta od gline, a što bi bilo jedno novo zanimanje u opštini.

Od samog početka rada boravak konstantno posećuju svi korisnici, a ima interesovanja i potencijalno nove dece koja bi mogla koristiti ove usluge. Roditelji dece koja koriste usluge dnevnog boravka su zadovoljni i čak je formiran  Savet roditelja od svih osam korisnika. Dugogodišnja i dobra saradnja udruženja ,,Zora" sa roditeljima i decom kroz aktivan rad udruženja pod ranijim nazivom Društva za pomoć ,,MNRL" sigurno doprinosi da se i ove nove usluge prihvataju pozitivno.

Rad sa svakim detetom u boravku je priča za sebe i ima dosta pozitivnih priča o uključivanju ove dece po prvi put u kolektiv i napretku koji se postiže.

Deca imaju priliku da izlaze iz kuće svakodnevno, da se druže, da se uključuju u raznorazne aktivnosti poput društvenih igara, edukativnih, zabavnih, kreativnih radionica, kurseva tkanja, šivenja, narodne radinosti i drugih aktivnosti koje se organizuju prema potrebama korisnika.

Deca uključena u boravak sticaće nove veštine i povećavaće svoje sposobnosti za učenje. Uče se da paze jedni na druge i pomažu jedni drugima. S druge strane njihovi roditelji dobijaće više samopouzdanja i znanja potrebnog da što bolje pomognu svojoj deci.

 Na ovaj način deci ometenoj u razvoju pruža se mogućnost da razvijaju praktične veštine za svakodnevni život, da stiču neku vrstu znanja u nekim specifičnim oblastima, čak i pronađu svoje mesto za radno angažovanje kako bi se lakše integrisala u društvo. Upravo je i cilj  uspostavljanja usluge dnevnog boravka da se doprinosi poboljšanju položaja  dece i mladih sa smetnjama u razvoju.

Uspostavljanje novog vida usluga socijalne zaštite kroz dnevni boravak u opštini Krupanj koji počinje da se razvija po prvi put za jednu malu opštinu je veliki pomak. Usluge koje se pružaju utiču na psiho- fizičko blagostanje korisnika kao i njihovih porodica. Sve aktivnosti koje se sprovode su u najboljem interesu korisnika i usmerene su ka postižanju harmoničnog života u sredini u kojoj već žive.

Back Top