Скупштина општине

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом.

(Члан 29. Статута општине Крупањ, ''Сл.лист општине Крупањ'' број 4/19 ).

Скупштина општине  има 35 одборника.Одборници се бирају на четири године. (Члан 33. и 34. Статута општине Крупањ, ''Сл.лист општине Крупањ'' број 4/19)

 

Председник Скупштине општине Крупањ

Зоран Зарић, виши мед.техничар из Крупња

тел: 015/581 139, факс: 015/581 103

 

Заменик председника СО-е Крупањ

 

тел: 015/581 139, факс: 015/581 103

 

Секретар СО-е Крупањ

Тања Тодоровић, дипл.правник из Крупња

тел:015/581 475,локал 119, факс: 015/581 103

Списак одборника Скупштине општине Крупањ

Редни број

Име и презиме одборника

Место

Странка

1.

Славиша Тешић

Цветуље СНС

2

Сабрина Бегановић Ликодра СНС

3.

Зоран Зарић

Крупањ СНС

4.

Драгослав Штефика

Крупањ СНС

5.

Ивана Поповић

Кржава СНС

6.

Верица Ђурђевић

Д.Брезовице

СНС

7.

Никола Милутиновић

Завлака СНС

8.

Марина Стевић

Мојковић СНС

9.

Маринко Матић Мојковић СНС

10.

Драгана Грујичић

Крупањ СНС

11.

Славко Марковић

Брштица СНС

12.

Владимир Антић

Толисавац СНС

13.

Гојко Деспотовић

Крупањ СНС

14.

Лаура Елена Лукић

Крупањ СНС

15.

Јелена Благојевић

Крупањ СНС

16.

Хасан Зилкић

Крупањ СНС

17.

Миленко Станимировић Богоштица СНС

18.

Зоран Мијић

Красава СНС

19.

Дејан Стефановић

Церова СНС

20.

Вера Мићановић

Крупањ СНС

21.

Драган Нешковић

Костајник СНС

22.

Мирјана Пајић

Кржава СНС

23.

Зоран Крстић

Бела Црква СНС

24.

Андријана Миловановић

Крупањ СНС

25.

Слободан Кикановић

Дворска СНС

26.

Раде Грујић

Крупањ СПС

27.

Миленко Крсмановић

Крупањ СПС

28.

Љиљана Радишић Ликодра СПС

29.

Милутин Ранковић

Бела Црква СПС

30.

Милка Станић

Крупањ СПС

31.

Александар Ракић

Бела Црква СПС

32.

Ђорђе Тодоровић

Толисавац Боља Рађевина

33.

Милоје Тодоровић

Крупањ Боља Рађевина

34.

Александра Дамњановић

Крупањ СРС

35.

Олгица Живановић

Бела Црква

СПАС

Стална,посебна стална и повремена радна тела Скупштине општине Крупањ

р.б.

Комисија

Број чланова/заменика

Председник

Заменик председника

1.

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине

6 Зоран Стојановић Ђорђе Мићић

2.

Комисија за статут и прописе

6

Тања Тодоровић

Владимир Стефановић

3.

Комисија за кадровска и административна питања

5

Мирјана Пајић

Маријана Грујичић

4.

Комисија за представке и притужбе

6

Дарко Грујичић

Слађана Узуров

5.

Мандатно-имунитетна комисија

3

Драган Нешковић

/

6.

Комисија за верска питања

4

Жељко Теовановић

Владимир Гачић

7.

Савет за младе

6

Андријана Миловановић

/

8.

Општинска изборна комисија

10

Мира Тешмановић

Маријана Грујичић

9.

Одбор за доделу јавних признања

9

Председник општине

/

10

Комисија за планове општине

6

Славица Марковић

Милорад Пуртић

11

Савет за безбедност саобраћаја на путевима

/

Томо Ћирић

/

12

Савет за здравље

5

Зорица Секулић

/

13 Савет за управљање миграцијама 6 Предраг Радић  
14 Савет за родну равноправност 4 Весна Марјановић /
Back Top