Скупштина општине

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом.

(Члан 27. Статута општине Крупањ, ''Сл.лист општине Крупањ'' број 19/08 ).

Скупштина општине  има 35 одборника.Одборници се бирају на четири године. (Члан 31. и 32. Статута општине Крупањ, ''Сл.лист општине Крупањ'' број 19/08)

 

Председник Скупштине општине Крупањ

Драгослав Штефика, дипл.инжењер шумарства из Крупња

тел: 015/581 139, факс: 015/581 103

 

Заменик председника СО-е Крупањ

Предраг Радић-доктор стоматологије из Крупња

тел: 015/581 139, факс: 015/581 103

 

Секретар СО-е Крупањ

Младен Марковић, дипл.правник из Крупња

тел:015/581 475,локал 119, факс: 015/581 103

Списак одборника Скупштине општине Крупањ

Редни број

Име и презиме одборника

Место

Странка

1.

Миодраг Дамњановић

Бањевац СНС

2.

Драгослав Штефика

Крупањ СНС

3.

Јасмина Лукић

Толисавац СНС

4.

Верица Ђурђевић

Д.Брезовице СНС

5.

Никола Милутиновић

Завлака СНС

6.

Зоран Антонић

Ликодра

СНС

7.

Зоран Зарић

Крупањ СНС

8.

Драган Пуљезевић

Завлака СНС

9.

Предраг Радић Крупањ СНС

10.

Петар Гајић

Крупањ СНС

11.

Гојко Деспотовић

Крупањ СНС

12.

Лаура Елена Лукић

Крупањ СНС

13.

Драган Мијаиловић

Крупањ СНС

14.

Хасан Зилкић

Крупањ СНС

15.

Миленко Станимировић

Богоштица СНС

16.

Зоран Мијић

Красава СНС

17.

Дејан Стефановић Церова СНС

18.

Марија Манојловић

Крупањ СНС

19.

Драган Нешковић

Костајник СНС

20.

Томислав Миладиновић

Кржава СНС

21.

Зоран Крстић

Бела Црква ПС

22.

Радојко Андрић

Брштица СПС

23.

Раде Грујић

Крупањ СПС

24.

Миленко Крсмановић

Крупањ СПС

25.

Златомир Максимовић

Крупањ СПС

26.

Раица Којић

Крупањ СПС

27.

Милутин Ранковић

Бела Црква СПС

28.

Драган Недић Крупањ СПС

29.

Александар Ракић

Бела Црква СПС

30.

Ђорђе Тодоровић

Толисавац СПС

31.

Љиљана Лазаревић

Крупањ СПС

32.

Душко Матић

Крупањ ПС

33.

Мара Дамњановић

Крупањ ПС

34.

Ненад Васиљевић

Крупањ ДС

35.

Предраг Марјановић

Крупањ

ДС

Стална,посебна стална и повремена радна тела Скупштине општине Крупањ

р.б.

Комисија

Број чланова/заменика

Председник

Заменик председника

1.

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине

8 Aлександар Вићентић Миодраг Петровић

2.

Комисија за статут и прописе

6

 

Бојана Кесеровић

3.

Комисија за кадровска и административна питања

5

Мирјана Пајић

Маријана Грујичић

4.

Комисија за представке и притужбе

6

Милутин Марковић

Дарко Грујичић

5.

Мандатно-имунитетна комисија

3

Драган Нешковић

/

6.

Комисија за верска питања

4

Жељко Теовановић

Владимир Гачић

7.

Савет за младе

6

Андријана Влајковић

/

8.

Општинска изборна комисија

10

Мира Тешмановић

Маријана Грујичић

9.

Одбор за доделу јавних признања

9

Председник општине

/

10

Комисија за планове општине

6

Славица Марковић

Милорад Пуртић

11

Савет за безбедност саобраћаја на путевима

/

Томо Ћирић

/

12

Савет за здравље

5

Зорица Секулић

/

13 Савет за управљање миграцијама 6 Предраг Радић  
14 Савет за родну равноправност 4 Весна Марјановић /
Back Top