Скупштина општине

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом.

(Члан 29. Статута општине Крупањ, ''Сл.лист општине Крупањ'' број 4/19 ).

Скупштина општине  има 35 одборника.Одборници се бирају на четири године. (Члан 33. и 34. Статута општине Крупањ, ''Сл.лист општине Крупањ'' број 4/19)

Председник Скупштине општине Крупањ

Оливера Симић, доктор тактичко-методичких наук, наставник математике у ОШ "боривоја Ж. Милојевић" из Крупња

тел: 015/581 139, факс: 015/581 103

Заменик председника СО-е Крупањ

Младен Илић, истакнути спортиста и дугогодишњи фудбалер и капитен ФК "Рађевац"

тел: 015/581 139, факс: 015/581 103

Секретар СО-е Крупањ

Тања Тодоровић, дипл.правник из Крупња

тел:015/581 475, локал 119, факс: 015/581 103

Списак одборника Скупштине општине Крупањ

Редни број

Име и презиме одборника

Место

Странка

1.

 

  СНС

2

ОЛИВЕРА СИМИЋ КРУПАЊ СНС

3.


БРАНИСЛАВ ДАМЊАНОВИЋ
КРУПАЊ СНС

4.

ИВАН  ИСАИЛОВИЋ

КРУПАЊ СНС

5.


  СНС

6.

 

 

СНС

7.

МИЛЕНКО  КРСАМНОВИЋ

КРУПАЊ СНС

8.

НИКОЛИНА ГАЈИЋ

БРШТИЦА СНС

9.

МАРИНА СТЕВИЋ МОЈКОВИЋ СНС

10.

МЛАДЕН  ИЛИЋ

БРШТИЦА СНС

11.

ДРАГАНА БЛАГОЈЕВИЋ

БРШТИЦА СНС

12.

ЈОВАНА ВАСИЉЕВИЋ

КРУПАЊ СНС

13.

СЛОБОДАН  КИКАНОВИЋ

ДВОРСКА СНС

14.

 

  СНС

15.

ЗОРАН  КРСТИЋ

БЕЛА ЦРКВА СНС

16.

ДРАГАН НЕШКОВИЋ

КОСТАЈНИК СНС

17.

БОЈАНА  ДЕСПОТОВИЋ КРУПАЊ СНС

18.

МИЛЕНКО  СТАНИМИРОВИЋ

БОГОШТИЦА СНС

19.

АЛЕКСАНДАР РАКИЋ

БЕЛА ЦРКВА СПС

20.

ЈЕЛЕНА АНДРИЋ

КРУПАЊ СПС

21.

МАРИЈА ВУКАШИНОВИЋ

КРУПАЊ СПС

22.

САША СТАНИМИРОВИЋ

БОГОШТИЦА СПС

23.

СЛАВИЦА КОДИЋ

КРУПАЊ ПОКС-ДС

24.

 

  ПОКС-ДС

25.

ЂОРЂЕ МАНОЈЛОВИЋ

КРУПАЊ ГГ

26.

АЛЕКСАНДАР КОСТИЋ

КРУПАЊ ГГ

27.

 

  ГГ

28.

КАТАРИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ КРУПАЊ ГГ

29.

ДРАГОСЛАВ  ШТЕФИКА

КРУПАЊ ГГ

30.

НЕБОЈША ДЕСПИЋ

КРУПАЊ ГГ

31.

МИЛОРАД  МАРКОВИЋ

КРУПАЊ ГГ

32.

МИЛИЦА  ПАЈИЋ

КРЖАВА ГГ

33.

МИЛИЦА  РАКИЋ

БЕЛА ЦРКВА ГГ

34.

МИЛАН  МИТРОВИЋ

ЛИКОДРА ГГ

35.

ЈЕЗДИМИР ДЕСПОТОВИЋ

БРШТИЦА

ГГ

Стална,посебна стална и повремена радна тела Скупштине општине Крупањ

р.б.

Комисија

Број чланова/заменика

Председник

Заменик председника

1.

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине

6 Зоран Стојановић Ђорђе Мићић

2.

Комисија за статут и прописе

6

Тања Тодоровић

Владимир Стефановић

3.

Комисија за кадровска и административна питања

5

Мирјана Пајић

Маријана Грујичић

4.

Комисија за представке и притужбе

6

Дарко Грујичић

Слађана Узуров

5.

Мандатно-имунитетна комисија

3

Драган Нешковић

/

6.

Комисија за верска питања

4

Жељко Теовановић

Владимир Гачић

7.

Савет за младе

6

Андријана Миловановић

/

8.

Општинска изборна комисија

10

Мира Тешмановић

Маријана Грујичић

9.

Одбор за доделу јавних признања

9

Председник општине

/

10

Комисија за планове општине

6

Славица Марковић

Милорад Пуртић

11

Савет за безбедност саобраћаја на путевима

/

Томо Ћирић

/

12

Савет за здравље

5

Зорица Секулић

/

13 Савет за управљање миграцијама 6 Предраг Радић  
14 Савет за родну равноправност 4 Весна Марјановић /
Back Top