A+  12px  A-

Контакт

За контакт

captcha

 
Kontakt

Општина Крупањ

Адреса: Ул.Маршала Тита бр.2, 15314 Крупањ

Радно време: од 7 do 15 часова

Централа: 015/581- 475

Факс: 015/581-103

E-mail: krupanjso@ptt.rs

 

Председник општине

Иван Исаиловић, дипл.глумац

Телефон : 015/581-101

Факс : 015/ 581-103

 

Заменик председника општине

Весна Марјановић

Телефон : 015/581-139

Факс : 015/581-103

 

Начелник Општинске управе

Милорад Симић

Телефон : 015/581-125

Факс : 015/581-103

 

Председник Скупштине Општине

Драгослав Штефика,

Телефон :015/581-139

Факс : 015/581-103

 

Заменик председника СО-е

Предраг Радић

Телефон :015/581 139

Факс : 015/581-103

 

Секретар СО-е

Младен Марковић

Телефон : 015/581-475, lokal 119

Факс : 015/581-103

 

Општински јавни правобранилац

Горан Пајић

Телефон: 015/581-475,локал 119

Факс : 015/581-103

 

ЈКП,,1.Мај,,Крупањ

Телефон: 015/581-350

ЈП,,ПУТ,,Крупањ

Телефон: 015/581-581

Библиотека ,,Политика,,

Телефон 015/581-033

Туристичка организација

Телефон: 015/584-094

Центар за Социјални рад

Телефон: 015/581-320

Дом Здравља Крупањ

Телефон: 015-581-311

Back Top