A+  12px  A-

Контакт

За контакт

captcha

 
Kontakt

Општина Крупањ

Адреса: Ул.Маршала Тита бр.2, 15314 Крупањ

Радно време: од 7 do 15 часова

Централа: 015/581- 475

Факс: 015/581-103

E-mail: krupanjso@ptt.rs

 

Председник општине

Младен Стефановић, мастер историчар

Телефон : 015/581-101

Факс : 015/ 581-103

Еmail:predsednik@krupanj.org.rs

Заменик председника општине

Дејан Стефановић, мастер струковни инжињер пољопривреде из Церове

Телефон : 015/581-139

Факс : 015/581-103

Email:zamenikpredsednika@krupanj.org.rs

Начелник Општинске управе

Милорад Симић

Телефон : 015/581-125

Факс : 015/581-103

Email:nacelnik@krupanj.org.rs

Председник Скупштине Општине

Оливера Симић, доктор тактичко-методичких наука, наставник математике у ОШ "Боривоје Ж. Милојевић"

Телефон :015/581-139

Факс : 015/581-103

Email:predsednikskupstine@krupanj.org.rs

Заменик председника СО-е

Младен Илић из Брштице

Телефон :015/581 139

Факс : 015/581-103

 

Секретар СО-е

Тања Тодоровић, дипл.правник

Телефон : 015/581-475, lokal 119

Факс : 015/581-103

email:sekretarskupstine@krupanj.org.rs

Општински јавни правобранилац

Младен Марковић

Телефон: 015/581-475,локал 119

Факс : 015/581-103

pravobranilac@krupanj.org.rs

Руководилац одељења за за општу управу друштвене делатности, послове органа општине и заједничке послове

Биљана Антонић

Телефон:015/581-475 лок.118

biljana.antonic@krupanj.org.rs

Шеф одсека за привреду и локални-економски развој

Јелена Теодоровић

Телефон:015/581-475 лок.126

jelena.teodorovic@krupanj.org.rs

Шеф одсека за финансије и буџет

Гордана Марковић

Телефон:015/581-475 лок.124

gordana.markovic@krupanj.org.rs

Шеф одсека за локалну пореску администрацију

Снежана Дамњановић

Телефон:015/581-475 лок.132

upravakrupanj@mts.rs

Шеф одсека за спровођење обједињене процедуре, планирање и изградњу

Славица Марковић

Телефон:015-475 лок.114

slavica.markovic@krupanj.org.rs

Шеф одсека за инспекцијске послове

Милоје Перић

Телефон:015/581-475 лок.115

saobracajni.inspektor@krupanj.org.rs

Лице задужено за заштиту података о личности

Владимир Стефановић

Телефон:015/584-099

vladimir.stefanovic@krupanj.org.rs

Адреса електронске поште за пријем електронских поднесака за пријем поднесака за захтев за приступ информациама од јавног значаја:

krupanjso1@mts.rs

ЈКП,,1.Мај,,Крупањ

Телефон: 015/581-350

email:1.maj@mts.rs

ЈП,,ПУТ,,Крупањ

Телефон: 015/581-581

email:jpputkrupanj@mts.rs

Библиотека ,,Политика,,

Телефон 015/581-033

email:bibliotekapolitika@gmail.com

Туристичка организација

Телефон: 015/584-094

email:touristok@yahoo.com

Центар за Социјални рад

Телефон: 015/581-320

email:centar_krupanj@ptt.rs

Дом Здравља Крупањ

Телефон: 015-581-311

email:dzkrupanj@gmail.com

Back Top