A+  12px  A-

Контакт

За контакт

captcha

 
Kontakt

Општина Крупањ

Адреса: Ул.Маршала Тита бр.2, 15314 Крупањ

Радно време: од 7 do 15 часова

Централа: 015/581- 475

Факс: 015/581-103

E-mail: krupanjso@ptt.rs

 

Председник општине

Иван Исаиловић, дипл.глумац

Телефон : 015/581-101

Факс : 015/ 581-103

Еmail:predsednik@krupanj.org.rs

Заменик председника општине

Весна Марјановић

Телефон : 015/581-139

Факс : 015/581-103

Email:zamenikpredsednika@krupanj.org.rs

Начелник Општинске управе

Милорад Симић

Телефон : 015/581-125

Факс : 015/581-103

Email:nacelnik@krupanj.org.rs

Председник Скупштине Општине

Зоран Зарић,

Телефон :015/581-139

Факс : 015/581-103

Email:predsednikskupstine@krupanj.org.rs

Заменик председника СО-е

Раде Грујић

Телефон :015/581 139

Факс : 015/581-103

 

Секретар СО-е

Младен Марковић

Телефон : 015/581-475, lokal 119

Факс : 015/581-103

email:sekretarskupstine@krupanj.org.rs

Општински јавни правобранилац

Горан Пајић

Телефон: 015/581-475,локал 119

Факс : 015/581-103

pravobranilac@krupanj.org.rs

ЈКП,,1.Мај,,Крупањ

Телефон: 015/581-350

email:1.maj@mts.rs

ЈП,,ПУТ,,Крупањ

Телефон: 015/581-581

email:jpputkrupanj@mts.rs

Библиотека ,,Политика,,

Телефон 015/581-033

email:bibliotekapolitika@gmail.com

Туристичка организација

Телефон: 015/584-094

email:touristok@yahoo.com

Центар за Социјални рад

Телефон: 015/581-320

email:centar_krupanj@ptt.rs

Дом Здравља Крупањ

Телефон: 015-581-311

email:dzkrupanj@gmail.com

Back Top