ODRŽIVOST OMLADINSKIH KLUBOVA

05-11-2012 11:36 od Jelena Milosavljević

U četvrtak 1.novembra 2012.godine, Kancelariju za mlade posetile su saradnice Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Centra za studije socijalne demokratije: Tanja Azanjac,Marija Milivojevič,Tamara Petrovič i Tamara Vukov. Razlog njihove posete bio je početak sprovođenja zajedničkog projekta koje je Ministarstvo odobrilo našoj kancelariji, a nosi radni naziv ''U potrazi za održivim modelom Omladinskih klubova u zajednici''.

Ovaj pilot projekat-koji će se osim u našoj opštini sprovoditi i u gradu Zrenjaninu, imaće za cilj obezbeđivanje podrške u razvoju ekonomičnog i održivog modela za uspostavljanje i rad novootvorenog omladinskog kluba u našoj opštini. Realizacija ovog cilja u narednom petomesečnom trajanju, sprovešće se kroz tri grupe aktivnosti:

1) Razvoj ekonomičnog i održivog modela omladinskog kluba, koji će podrazumevati mobilizaciju mladih i uspostavljanje buduće strukture kluba;

2) Osnaživanje i podrška radu u daljem razvoju kluba koji podrazumeva umrežavanje unutar zemlje i uspostavljanje saradnje sa međunarodnim mrežama, kroz studijsku posetu Sloveniji i

3) Promociju održivog koncepta omladinskog kluba, koji će obuhvatiti pripremu  štampanog vodiča koji će biti preporuka lokalnim zajednicama i kancelarijama širom Srbije u radu formiranih omladinskih klubova, a u čijem cilju će biti organizovane dve nacionalne konferencije za štampu, kao i aktivna kampanja u našoj opštini i gradu Zrenjaninu, kao sredinama gde će ovaj projekat biti i prvi put sproveden.

Pored svega navedenog, jedan od prioritetnih ciljeva projekta biće, da se prostor omladinskog kluba doživi kao javan prostor za mlade, otvoren za sve mlade naše opštine, formalne i neformalne grupe, sportske klubove i saveze, kao i za udruženja mladih koja na području naše opštine sprovode programe i aktivnosti namenjene upravo mladima. Omladinski klub dugoročno treba da postane mesto okupljanja mladih, prostor povezivanja mladih sa institucijama, mesto u kojem se podržavaju i sprovode programi za mlade, i stiču svi potrebni uslovi za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, što je jedan od 11 ciljeva Nacionalne strategije za mlade, i jedan od tri prioritetna cilja iz lokalnog akcionog plana za mlade opštine Krupanj.

K.Z.M.

Natrag

Back Top