ŽELJA I ISTRAJNOS ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA MLADIH

08-11-2012 08:24 od Jelena Milosavljević

           Treći po redu sastanak Saveta za mlade održan je u sredu 7. novembra u prostorijama Kancelarije za mlade. Na ovom sastanku članovi Saveta su predlagali aktivnosti koje treba da budu uvrštene u plan realizacije i implementacije lokalnog akcionog plana za mlade za 2013. godinu, a koji bi kao takav trebao da se nađe pred odbornicima opštinske skupštine na njenom narednom zasedanju.

           U okviru druge tačke dnevnog reda raspravljalo se o predlogu za formiranje krovnog udruženja mladih na području naše opštine, koje treba da okupi i još bolje međusobno poveže sva udruženja, neformalne grupe mladih, mesne zajednice i ostale institucije koje rade sa mladima u našoj lokalnoj zajednici, a u cilju zajedničke saradnje u oblasti omladinske politike kako na lokalnom, tako i na republičkom nivou. U nastavku sastanka kroz treću tačku dnevnog reda, članovi Saveta su upoznati sa početkom sprovođenja budućeg petomesečnog projekta ''U potrazi za održivim modelom omladinskih klubova u zajednici'', odobrenog od strane Ministarstva omladine i sporta Kancelariji za mlade naše opštine, a koji će imati za cilj davanje podrške u razvoju ekonomičnog i održivog modela za uspostavljanje i dalji razvoj omladinskog kluba u našoj opštini.

            Do sada već održana tri sastanka Saveta za mlade, dokaz su i potvrda želje i istrajnosti njegovih članova, da se u okviru odobrenih nadležnosti, a uz saradnju sa ostalim institucijama u opštini, teži poboljšati položaj mladih u našoj lokalnoj zajednici, uz istovremeni poziv mladima da se aktivnije uključe u ponuđene sadržaje i mogućnosti, koje im lokalna samouprava može i želi pružiti.

 

K.Z.M.

Natrag

Back Top