KORAK DALJE KA SISTEMATSKOM RAZVOJU OMLADINSKE POLITIKE

07-12-2012 14:30 od Jelena Milosavljević

U Beogradu u Sava Centru 6.decembra 2012.godine održana je konferencija ''Nacionalna Asocijacija kancelarija za mlade-Korak dalje ka sistemskom razvoju omladinske politike'',  koja je okupila predstavnike i koordinatore kancelarija za mlade širom Srbije, predstavnike Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije na čelu sa državnim sekretarom Nenadom Borovčaninom i međunarodne donatore: Deutsche Gesellscaft fur Internationale Zusemmenarbeit (GIZ), koji je predstavljala Brita Lamberc i Međunarodna organizacija za migracije (IOM) na čelu sa Lidijom Marković. Radu konferencije prisustvovao je i v.d.koordinatora kancelarije za mlade naše opštine.

Ciljevi stvaranja buduće Asocijacije su razvoj i unapređenje lokalne omladinske politike kroz rad lokalnih kancelarija za mlade, ostvarivanje zajedničkih interesa opština i gradova u oblasti omladinske politike, kao i poboljšanje njihovih kapaciteta za ostvarivanje nadležnosti i pružanje usluga mladima. Asocijacija, kao udruženje lokalnih kancelarija za mlade koje su sastavni deo lokalnih vlasti u Srbiji, zastupaće zajednički utvrđene interese svojih članova, posebno u postupku donošenja zakona i drugih akata od značaja za unapređenje kvaliteta života mladih u Srbiji. Inicijativu za uspostavljanje Asocijacije kancelarija za mlade su pokrenuli koordinatori/ke, a Ministarstvo je pozvalo navedene donatore da omuguće podršku ovoj inicijativi.

Na ovoj prvoj konstitutivnoj konferenciji Asocijacije izabrano je radno predsedništvo koje će koordinisati njenim radom, do formiranja radnih tematskih grupa i ostalih budućih radnih tela Asocijacije.

K.Z.M.

Natrag

Back Top