ЕКОЛОШКА НОВОГОДИШЊА ЈЕЛКА

26-12-2013 15:00 od Jelena Milosavljević

Да би скренули пажњу на велике комуналне проблеме, односно непостојање свести код људи о штетности загађења околине бацањем отпада, као и промоциом рециклаже, Програмски савет Омладинског клуба и Канцеларија за младе,уз подршку локалне самоуправе, у четвртак у 12 часова организовали су  специфичну еколошку акцију.

Наиме, данас је у центру града, постављена новогодишња јелка која није  окићена стандардним и добро познатим украсима и свећицама, већ украсима која су деца сама направила од рециклажнoг материјала.Све са циљем да код наших суграђана повећа свест о еколошким проблемима и утиче на појединачну промену односа према природи и окружењу.

Општина Крупањ изабрана је као једна од пет пилот општина у оквируГИЗ ИМПАКТ пројекта „ Управљање отпадом и отпадним водама“, а циљ овог пројекта је изналажење начина за рационално искоришћење отпада кроз поновну употребу и смањењу количине отпада који сада завршава на депонији.

Свакако значајан сегмент овог пројекта је и јачање свести становништва општине Крупањ о значају заштите животне средине. Како су деца покретачи промена, управо смо њима додели значајну улогу у овом процесу.


С.М.


Natrag

Back Top