Вести

30-06-2023 07:52 od Moderator

ПОЗИВ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ДА ИЗВРШЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА У КОЈИМА ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА

Законом о угоститељству (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019) прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и објектима сеоског туристичког домаћинства, да изврши категоризацију тих објеката.

Захтев за категоризацију се подноси преко еТуристе.

С тим у вези ПОЗИВАМО сва физичка лица која услуге смештаја пружају на начин супротан наведеном закону, да се у што краћем року обрате јединици локалне самоуправе и поднесу захтев за категоризацију угоститељског објекта за смештај (кућа, апартман, соба или сеоско туристичко домаћинство).

Opširnije ...

27-06-2023 10:52 od Moderator

У ЈУЛУ СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА

Приводе се крају радови на реконструкцији простора за успостављање Јединственог управног места у општинској управи Општине Крупањ. Свечано отварање простора и његово стављање у функцију очекује се у јулу месецу.

Opširnije ...

23-06-2023 12:36 od Moderator

ОБЕВЕШТЕЊЕ

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће I&М Вељко д.о.о. поднело Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта eксплоатација кречњака као сировине за техничко грађевински камен у лежишту ''Бећар брдо'', на к.п. број 1708/5, 1708/6, 1708/7, 1710/1, 1710/3 и 1710/4 све КО Ликодра, СО Крупањ, заведен под бројем 353-02-2283/2023-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама СО Крупањ у канцеларији бр. 29, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења, као и преко линка:

https://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/zahtevi/zahtevi-za-davanje-saglasnosti-na-studije-o-proceni-uticaja/im-veljko-doo-zahtev-za-saglasnost-na-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-eksploatacija-krecnjaka-kao-sirovine-za

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Jавна расправа и презентација предметне Студије биће одржана у просторијама СО Крупањ, дана 04.08.2023. године са почетком у 12:30 часова.

21-06-2023 05:43 od Moderator

Одлуке са 24.редовне седнице Скупштине Општине Крупањ

У прилогу можете погледати одлуке са недавно одржане 24.редовне седнице СО Крупањ.

Opširnije ...

16-06-2023 15:01 od Moderator

Свечано потписивање доделе стручне подршке за Општину Крупањ у изради Средњорочног плана развоја

Представници Општине Крупањ су у Београду присусутвовали потписивању споразума за техничку подршку у изради Средњорочног плана развоја. Општина Крупањ је једна од 33 локалне самоуправе коме ће бити пружена стручна подршка у оквиру Програма EU Exchange 6.

Opširnije ...

16-06-2023 06:12 od Moderator

24.Редовна седница Скупштине општине Крупањ

У уторак 20.јуна 2023.године биће одржана 24.редовна седница Скупштине општине Крупањ са почетком у 10 часова, у Великој сали. Дневни ред је у прилогу.

Opširnije ...

15-06-2023 11:26 od Moderator

Јавни позив

Расписан је јавни позив које заједнички суфинансира Национална служба за запошљавање и Општина Крупањ, за реализацију мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим планом запошљавања Општине Крупањ за 2023.годину.

Opširnije ...

13-06-2023 06:20 od Moderator

Предлог I ребаланса Одлуке о буџету Општине Крупањ за 2023.годину

У прилогу можете погледати предлог I ребаланса Одлуке о буџету Општине Крупањ за 2023.годину.

Opširnije ...

08-06-2023 07:25 od Moderator

ОБЕВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАМО заинтересована правна и физичка лица да је председник општине, уз сагласност надлежног Министарства, расписао оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини. Више информација у прилогу овог обавештења.

Opširnije ...

Back Top