Вести

08-06-2023 05:50 od Moderator

УКЉУЧИМО СЕ У СПОРТ ЗА СВЕ

У оквиру пројекта „Реконструкција спортске хале“ који финансирају Европска унија кроз програм ЕУПРО ПЛУС и општина Крупањ, почињу да се спроводе спортске активности као и кампање са младима и децом.

Opširnije ...

05-06-2023 08:18 od Moderator

ВОДА ИСПРАВНА ЗА ПИЋЕ

ЈКП "1.Мај" Крупањ обавештава грађане да се вода са градског водовода проглашава ИСПРАВНОМ за пиће.

Opširnije ...

31-05-2023 08:08 od Moderator

ОБЕВЕШТЕЊЕ

Јавно комунално предузеће "1.Мај" Крупањ обавештава грађане да је вода са градског водовода, због замућења насталог услед обилних кишних падавина, НЕИСПРАВНА за пиће, уз могућност коришћења само за техничке потребе. Снадбевање грађана водом за пиће вршиће се из цистерни по тачно утврђеном распореду.

Opširnije ...

27-04-2023 15:00 od Moderator

Општина Крупањ добила стручну подршку за израду Средњорочног плана

Општина Крупањ од јуна месеца наставља израду планских докумената, по завршетку израде Плана развоја,као кровног документа, од јуна месеца се очекује и почетак рада на изради следећег планског документа, а то је Средњорочни план.

Opširnije ...

27-04-2023 14:18 od Moderator

Одржан други партнерски форум поводом израде Плана развоја општине Крупањ

Данас је одржан у Крупњу други партнерски форум где је престављен нацрт Плана развоја општине Крупањ за период од 2023. до 2030.године.

Opširnije ...

27-04-2023 06:39 od Moderator

Јавни увид

Нацрт Друге измене и допуне плана генералне регулације за насеље Крупањ до 2025.г. биће изложен на јавни увид у трајању од 15 дана, од 28. априла до 15. маја 2023. године у просторијама Општинске управе општине Крупањ, улица М. Тита бр.2, канцеларија бр. 29 сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова, као и преко интернет странице oпштинског сајта www.krupanj.org.rs

Правна и физичка лица примедбе на Нацрт плана могу доставити у писаној форми Општинској управи Крупањ - Одсеку за спровођење обједињене процедуре, планирање и изградњу преко писарнице, у току трајања јавног увида, закључно са 15.05.2023.године.

Јавна презентација нацрта плана одржаће се дана 04.05.2023. године са почетком у 12:00 часова, у великој сали Скупштине општине Крупањ у Крупњу, ул.М.Тита број 2.

Јавна седница Комисије за планове на којој ће бити разматране достављене примедбе током Јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 22.05.2023. године, са почетком у 12:00 часова, у великој сали Скупштине општине Крупањ у Крупњу, ул.М.Тита број 2.

Јавној седници ће присуствовати представници обраћивача ЈП „Инфраструктура Шабац“ Шабац, представници општине Крупањ, као и подносиоци примедби. Подносилац примедбе може образложити примедбе пред Комисијом. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

ОПШТИНСКА УПРАВА  ОПШТИНЕ КРУПАЊ

 

Opširnije ...

24-04-2023 13:07 od Moderator

ОБАВЕШТЕЊЕ за учеснике конкурса за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Крупањ у 2023.години

У складу са чланом 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“ бр. 126/14), Председник општине Крупањ дана 24.04.2023.године објављује

И Н Ф О Р М А Ц И Ј У

Обавештавају се учесници Конкурса – Јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Крупањ у 2023.години број: 400-122/2023 од 09.02.2023.године, објављен у дневном листу „Политика“ и на сајту општине Крупањ www.krupanj.org.rs. , који су добили Решењем Председника општине Крупањ број: 400-122/2023 од 24.04.2023.године, мањи износ средстава од траженог износа, да без одлагања, а најдаље до 04.05.2023.године (закључно са овим датумом), доставе на адресу Општина Крупањ, ул.Маршала Тита 2,15314 Крупањ, као и путем мејла на адресу info@krupanj.org.rs ,нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима, односно писмено обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

У прилогу информације je решење бр.400-122/2023 од 24.04.2023.године.

Opširnije ...

24-04-2023 11:55 od Moderator

Други састанак Партнерског форума поводом представљања нацрта Плана развоја

Општина Крупањ приводи крају израду Плана развоја за период од седам година. Тим поводом, у четвртак 27.априла са почетком у 12 часова , биће одржан други састанак Партнерског форума где ће бити представљен Нацрт Плана развоја општине Крупањ 2023-2030. године.

21-04-2023 09:50 od Moderator

Сајам запошљавања у Крупњу

Испостава Крупањ  Националне службе за запошљавање организује  пролећни сајам запошљавања и образовања 28.априла , са почетком у 12 часова, у  ОШ,,Боривоје Ж. Милојевић“, Крупањ , Радничка бр.2. Присуство на сајму потврдило је 15 послодаваца, који су пријавили потребе за око 100 слободних радних места, различитих образовних и степена стручне спреме.

Највише потражње очекује се за послове конобара, кувара,шивача, трговца и радника у производњи.

На сајму ће учествовати  средња и основна школа са подручја Општине Крупањ, које ће на тај дан одржати ,,Дан отворених врата“ ,са ученицима осмог разреда  основне школе и завршним разредима средње школе.

Сајму ће присутвовати и Регионална развојна агенција.

 

05-04-2023 05:27 od Moderator

Наредба о обавезној систематској дератизацији на подручију Општине Крупањ

У циљу заштите становништва од појаве заразних болести које преносе глодари наређује се вршење систематске дератизације подручија општине Kрупањ са почетком од 10.04.2023.године. Више информација у прилогу.

Opširnije ...

Back Top